Dzieje metafizyki klasycznej, główne stanowiska i spory

K/3349 Kultury i Idee

Program kursu obejmuje systematyczny wykład podstawowych zagadnień stanowiących metafizykę klasyczną, a więc takich jak: pojęcie bytu jako takiego, sposoby dochodzenia do pojęcia bytu (intuicja, abstrakcja, separacja), teoria przyczynowania w ujęciu metafizycznym ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej teorii czterech przyczyn, teoria aktu i możności, teoria substancji i przypadłości, teoria bytu osobowego, teoria istnienia (typów i sposobów istnienia), metafizyczna teoria Absolutu (Boga), teoria bytu materialnego, jako podstawa filozofii przyrody, teoria bytu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem problemu duszy ludzkiej i zagadnienia jej nieśmiertelności, teoria władz poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem intelektu i woli, metafizyczne uzasadnienia etyki, jako nauki o normach ludzkiego postępowania, słownik klasycznej metafizyki, stosunek i specyfika metafizyki klasycznej w odniesieniu do innych nauk ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych i formalnych. W części historycznej kurs obejmuje podstawowe omówienie następujących stanowisk metafizycznych: filozofowie przedskoratejscy, Platon, Arystoteles, stoicyzm, epikureizm, Plotyn, Augustyn z Hippony, Boecjusz, Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury, Filip Kanclerz, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Boecjusz z Dacji, Wilhelm Ockham.

Uwaga! Jest wskazane, aby Słuchacze przygotowywali się do kolejnych zajęć poprzez lekturę wskazanych fragmentów tekstów źródłowych lub opracowań z przedmiotowej dziedziny.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/3349/1

18.09.2017 - 08.01.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
2 25.09.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
3 02.10.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
4 09.10.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
5 16.10.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
6 23.10.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
7 30.10.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
8 06.11.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
9 13.11.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
10 20.11.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
11 27.11.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
12 04.12.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
13 11.12.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
14 18.12.2017 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
15 08.01.2018 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h