Umysł zależny od mózgu dla zaawansowanych, czyli percepcja a rzeczywistość

C/3355 Nauka i Środowisko

Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy, którzy uczestniczyli w kursie "Umysł zależny od mózgu, czyli jak jest zbudowany i jak działa mózg". Rozwinięte zostają takie wątki jak: 

 1. Związek między aktywnością układu nerwowego, a funkcjami umysłowymi i okolicznościami życiowymi.
 2. Wpływ związku między napięciem emocjonalnym i nastrojem a procesem percepcji na reakcje i zachowanie w życiu codziennym.
 3. Praktyczne aspkety zależności między układem nerwowym, a innymi uładami organizmu ludzkiego, np. układem odpornościowym i ich przejawianie się w codziennym funkcjonowaniu człowieka.
 4. Jaki wpływ mają procesy związane z percepcją zmysłową na podejmowanie decyzji i proces rozwiązywania problemów w sytuacjach bezpieczeństwa i w sytuacjach zagrożenia.
 5. Jak różne okoliczności życiowe mogą wpływać na dynamikę procesów związanych z plastycznością mózgową.
 6. Jak wykorzystuje się najnowsze metody obrazowania mózgu w badaniu zjawisk psychicznych, np. różnice w aktywności struktur mózgowych u osób przejawiających symptomy depresji w porównaniu do aktywności struktur mózgowych u osób nie mających symptomów depresyjnych.
 7. Jak bada się na gruncie współczesnych nauk empirycznych świadomość i jej związki z aktywnością i organizacją sieci neuronalnych.
 8. Jaka jest dynamika pamięci i procesu uczenia się w świetle najnowszych badań.
 9. Co można powiedzieć o dynamice procesu uwagi w codziennym funkcjonowaniu.
 10. Czym jest i jak przejawia się tempermant w przebiegu procesów nerwowych.
 11. Czym jest inteligencja i jak można ją badać.
 12. Czym jest osobowość z perspektywy badań empirycznych oraz jaki jest związek cech osobowości z funkcjami poznawczymi.
 13. Jak cechy temperamentu, inteligencja oraz cechy osobowości przejawiają się w codziennym funkcjonowaniu i jaki jest ich związek z percepcją zmysłową. 

 

 

385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/3355/1

05.10.2017 - 22.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 05.10.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
2 19.10.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
3 26.10.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
4 09.11.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
5 16.11.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
6 23.11.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
7 30.11.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
8 07.12.2017 , czwartek 18:15 21:00 30 min
9 08.12.2017 , piątek 18:15 21:00 30 min
10 14.12.2017 , czwartek 18:30 21:00 15 min
11 15.12.2017 , piątek 18:30 21:00 15 min
12 21.12.2017 , czwartek 18:00 21:00 30 min
13 22.12.2017 , piątek 18:00 21:00 30 min
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h