Człowiek, przyroda, przyszłość – po co i jak zachować nasz świat?

S/3362 Nauka i Środowisko

Podczas kursu omówione zostaną w formie wykładów i następujących po nich dyskusji następujące zagadnienia:

1. O człowieku i przyrodzie od neolitu do współczesności – o ewolucji spojrzenia człowieka na przyrodę, wpływu na nią i czerpanych z niej korzyści. Słów kilka na temat historii ochrony przyrody w kontekście jej motywów.

2. O człowieku niszczycielu i o tym na ile jest wyjątkiem w świecie przyrody – przykłady różnego typu wpływów organizmów na ich środowisko życia i próba odpowiedzi na pytanie, czy dewastacja środowiska realizowana przez ludzi jest rzeczywiście bezprecedensowa w swojej skali i skutkach.

3. O pięciu darach rzeki i o tym jak je tracimy – co daje nam naturalna rzeka i jej dolina. Co tracimy, a co zyskujemy przez różne formy regulacji rzek? Jak dużym zagrożeniem jest zanieczyszczanie rzek ściekami? Czy człowiek jest w stanie zlikwidować rzekę? Jaki jest stan wód płynących w Polsce i co im zagraża? Blaski i cienie przekształcania rzek w drogi wodne. Jak ustrzec się przed powodzią?

4. O chorobach jezior i ich leczeniu – o procesie przeżyźnienia jezior, o toksycznych zakwitach i tym, co je powoduje, o metodach przeciwdziałania degradacji jezior i technikach służących naprawie tych ekosystemów.

5. O mokradłach i o tym, dlaczego decydują one o naszym losie – o roli mokradeł w obiegu wody w przyrodzie, w ochronie wód przed degradacją i klimatu przed rozregulowaniem.

6. O śródpolnej przyrodzie i jej znaczeniu dla człowieka i innych organizmów – o znaczeniu śródpolnych zadrzewień dla gospodarki rolnej i dla istnienia populacji roślin i zwierząt, często tych niezwiązanych z krajobrazem rolniczym.

7. O lesie pierwotnym i leśnych uprawach – o tym jak zmieniało się spojrzenie nauk przyrodniczych na uprawy leśne przez ostatnie kilkadziesiąt lat, o tym jak je ulepszać i czynić odporniejszymi na zaburzenia, o tym, dlaczego tyle się mówi o Puszczy Białowieskiej i jak oceniać argumenty w sporze o jej ochronę, o innych polskich lasach wymagających pilnie zmiany sposobu użytkowania.

8. O miastach przyszłości i renaturyzacji miejskiego krajobrazu – o miejskim klimacie, tym, co go kształtuje i jak go poprawić, o wpływie krajobrazu na nasze samopoczucie i zdrowie, o dylematach związanych z projektowaniem przestrzeni miejskiej.

9. O problemach globalnych i perspektywach na ich rozwiązanie – o przyczynach i skutkach globalnych problemów ze środowiskiem przyrodniczym, o wielkiej polityce, sprzecznych interesach i katastrofach skutkujących nieodwracalnymi zmianami w dużej skali przestrzennej.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa S/3362/1

04.10.2017 - 06.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.10.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
2 11.10.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
3 18.10.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
4 25.10.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
5 08.11.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
6 15.11.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
7 22.11.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
8 29.11.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
9 06.12.2017 , środa 18:00 20:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h