Crime Scene Investigation – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce (śledczej)

B/0030 Prawo, Biznes i IT

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób które ukończyły uprzednio kurs: „ABC Kryminalistyki – czyli o wykrywaniu przestępczości wieku słów kilka”.

  1. Procesowe ramy czynności dochodzeniowo-śledczych, uzyskanie informacji o przestępstwie, pierwsze czynności na miejscu zdarzenia.
  2. Określanie charakteru zdarzenia, procedury określające zasady prowadzenia oględzin.
  3. Technika kryminalistyczna na miejscu zdarzenia: ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych.
  4. Kryminalistyczno-procesowa dokumentacja oględzin, fotografia kryminalistyczna, szkice miejsca zdarzenia.
  5. Oględziny miejsca zdarzenia – ćwiczenia praktyczne [zajęcia weekendowe – odbywają się poza salą dydaktyczną].
  6. Ochrona materiału dowodowego przed zniszczeniem i kontaminacją, analiza najczęstszych błędów popełnianych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia.
  7. Poszukiwanie miejsca zdarzenia, pierwsze 48 godzin od zdarzenia – wstępne czynności śledcze.
  8. Oględziny miejsca zdarzenia (symulacja) [zajęcia weekendowe – odbywają się poza salą dydaktyczną].
  9. Ocena materiału dowodowego, ekspertyza jako dowód z opinii biegłego, wartość dowodowa śladów kryminalistycznych.
  10. Kryminalistyczne aspekty innych niż oględziny czynności procesowych: przeszukania, eksperymentu procesowego i innych. Podsumowanie kursu.


Uwaga! Cena kursu jest wyższa z powodu planowanych w toku zajęć bloków ćwiczeń praktycznych, prowadzonych z wykorzystaniem środków techniki kryminalistycznej.

333.00 PLN 35 godzin 9.51 PLN / h

Grupa B/0030/2

10.10.2017 - 05.12.2017 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.10.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
2 17.10.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
3 21.10.2017 , sobota 10:00 14:15 00 min
4 24.10.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
5 07.11.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
6 14.11.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
7 18.11.2017 , sobota 10:00 14:00 00 min
8 21.11.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
9 28.11.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
10 05.12.2017 , wtorek 18:00 20:15 00 min
333.00 PLN 35 godzin 9.51 PLN / h