Wycena nieruchomości

B/0042 Prawo, Biznes i IT

Kurs dedykowany jest osobom, które planują związać się zawodowo z rynkiem nieruchomości lub interesują się tą tematyką i chcą poszerzyć swoją wiedzę. W pierwszej części kursu przedstawione zostaną podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości, podstawowe definicje i regulacje prawne. Program kursu obejmuje również specyfikę zawodu rzeczoznawcy majątkowego i obowiązujące standardy zawodowe. Następnie omówiona będzie problematyka wyceny nieruchomości wraz z praktycznymi przykładami sporządzania operatów szacunkowych dla różnych celów i różnymi metodami. Szczegółowo przedstawione zostaną stosowane w Polsce metody wyceny. Słuchacze zapoznają się z przykładami wycen oraz będą mogli samodzielnie je sporządzać.

 1. Podstawy prawa cywilnego i prawa rzeczowego.
 2. Podstawowe definicje rynku nieruchomości.
 3. Gospodarka przestrzenna.
 4. Gospodarka nieruchomościami.
 5. Podstawy ekonomiczne rynku nieruchomości.
 6. Żródła informacji o nieruchomościach.
 7. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.
 8. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości.
 9. Podstawy matematyki finansowej i statystyki.
 10. Zasady sporządzania operatów szacunkowych.
 11. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce:
 • podejście porównawcze,
 • podejście dochodowe,
 • podejście kosztowe,
 • podejście mieszane.

 12. Przykłady wycen dla różnych celów.

 13. Praktyczne ćwiczenia.

Wykonywane na zajęciach operaty szacunkowe będą sporządzane tylko na użytek własny. Program kursu jest autorski i nie jest związany z procesem uzyskiwania państwowych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

409.00 PLN 30 godzin 13.63 PLN / h

Grupa B/0042/5

23.08.2018 - 24.08.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 23.08.2018 , czwartek 08:00 20:30 00 min
2 24.08.2018 , piątek 08:00 18:00 00 min

Grupa B/0042/6

14.04.2018 - 22.04.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 14.04.2018 , sobota 09:00 16:00 30 min
2 15.04.2018 , niedziela 09:00 16:00 30 min
3 21.04.2018 , sobota 09:00 14:00 15 min
4 22.04.2018 , niedziela 09:00 14:00 15 min
409.00 PLN 30 godzin 13.63 PLN / h