The Queen's Speech – kurs wymowy standardowej odmiany języka angielskiego (poziom B2)

J/3042 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs wymowy standardowej brytyjskiej odmiany języka angielskiego (ang. Received Pronunciation). W czasie kursu Słuchacze poznają system dźwięków akcentu brytyjskiego. Wskazane zostaną główne różnice, ale i podobieństwa między językiem angielskim i językiem polskim. Zajęcia obejmować będą omówienie danego zagadnienia przez Wykładowcę oraz praktyczne ćwiczenia (słuchanie nagrań i naśladowanie, czytanie poezji i prozy, odtwarzanie dialogów itp.) mające na celu poprawę wymowy. Słuchacze otrzymywać będą informacje odnośnie ewentualnych błędów, poczynionych postępów, a także praktyczne rady jak poprawić własną wymowę.

Słuchacze zostaną uwrażliwieni na procesy języka polskiego powodujące negatywną interferencję przy uczeniu się wymowy angielskiej. Zajęcia obejmować będą również ćwiczenia nad łączeniem międzywyrazowym (ang. linking) oraz akcentem (wyrazowym i zdaniowym). Dużo miejsca poświęcone zostanie kluczowej kwestii redukcji samogłosek w sylabach nieakcentowanych oraz formom słabym i mocnym.

Wprowadzony zostanie zapis fonetyczny, który pozwoli Słuchaczom na swobodne korzystanie ze słowników wymowy. Przy okazji prezentacji akcentu brytyjskiego omówione zostaną też główne cechy akcentu amerykańskiego. Pomoże to w ustabilizowaniu akcentu brytyjskiego i uniknięciu częstych błędów polegających na przejmowaniu pewnych cech wymowy amerykańskiej.

Kurs obejmuje też omówienie związku między ortografią a wymową, zwrócenie uwagi na tzw. litery nieme (ang. silent letters) oraz na słowa zaliczane do wyjątków.

339.00 PLN 37 godzin 9.16 PLN / h

Grupa J/3042/7

18.04.2018 - 11.07.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.04.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
2 25.04.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
3 16.05.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
4 23.05.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
5 28.05.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
6 30.05.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
7 06.06.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
8 13.06.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
9 20.06.2018 , środa 18:00 20:30 10 min
10 27.06.2018 , środa 18:00 20:25 10 min
11 04.07.2018 , środa 18:00 20:25 10 min
12 11.07.2018 , środa 18:00 20:25 10 min

Grupa J/3042/8

18.06.2018 - 26.07.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.06.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
2 21.06.2018 , czwartek 18:00 20:30 10 min
3 25.06.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
4 28.06.2018 , czwartek 18:00 20:30 10 min
5 02.07.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
6 05.07.2018 , czwartek 18:00 20:30 10 min
7 09.07.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
8 12.07.2018 , czwartek 18:00 20:30 10 min
9 16.07.2018 , poniedziałek 18:00 20:30 10 min
10 19.07.2018 , czwartek 18:00 20:25 10 min
11 23.07.2018 , poniedziałek 18:00 20:25 10 min
12 26.07.2018 , czwartek 18:00 20:25 10 min
339.00 PLN 37 godzin 9.16 PLN / h