Czy celem biznesu jest jedynie robić biznes? Społeczna odpowiedzialność w biznesie (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)

PB/3954 Prawo, Biznes i IT

Kurs jest dedykowany osobom zainteresowanym tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility „CSR”).

  1. Będzie poruszał zagadnienia dotyczące powstania i kształtowania się tej koncepcji. Jej modeli, różnych wymiarów, aktualnych trendów i kierunków rozwoju.
  2. Zapozna Słuchaczy z przykładami dobrych praktyk z zakresu prawa pracy, ładu korporacyjnego, praw człowieka, środowiska naturalnego, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz celami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania różnorodnością.
  3. Dostarczy wiedzy w przedmiocie standardów etycznych w biznesie. Umożliwi zapoznanie się z międzynarodowymi wytycznymi G4 Global Reporting Initiative (GRI) dotyczącymi sprawozdawczości z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zasadami raportowania niefinansowego.
  4. Przybliży Słuchaczom koncepcję przedsiębiorstwa jako obywatela i wynikających z tego dla niego zobowiązań oraz wskaże idee wiążące podmioty gospodarcze ze społeczeństwem.
  5. Zapozna Słuchaczy z różnymi rozwiązaniami teoretycznymi i praktycznymi umożliwiającymi pogodzenie ekonomicznego i społecznego światopoglądu w biznesie, m.in. koncepcją wartości wspólnej (ang. creating shared value „CSV”).
  6. Przybliży wyniki aktualnych badań i rankingów w zakresie CSR oraz zapozna z projektem Respect Index.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa PB/3954/1

03.07.2018 - 31.07.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 03.07.2018 , wtorek 17:30 20:05 05 min
2 05.07.2018 , czwartek 17:30 20:05 05 min
3 10.07.2018 , wtorek 17:30 20:05 05 min
4 12.07.2018 , czwartek 17:30 20:05 05 min
5 17.07.2018 , wtorek 17:30 20:05 05 min
6 19.07.2018 , czwartek 17:30 20:05 05 min
7 24.07.2018 , wtorek 17:30 20:05 05 min
8 26.07.2018 , czwartek 17:30 20:05 05 min
9 31.07.2018 , wtorek 17:30 20:05 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h