Pierwsze kroki z rosyjskim (poziom A1)

J/0881 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku polskim i w języku rosyjskim na poziomie A1.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka rosyjskiego i będzie podzielony na dwa rodzaje zajęć: gramatyczne i konwersacyjno-leksykalne.

Zagadnienia gramatyczne:

  1. Fonetyka – zapoznanie się z zasadami wymowy w języku rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego akcentu.
  2. Modele intonacyjne – poznanie modeli intonacyjnych ИК-1, ИК-2, ИК-3.
  3. Rzeczownik – określanie rodzaju rzeczownika, dopasowywanie odpowiedniej formy przymiotnika; tworzenie liczby mnogiej w mianowniku.
  4. Czasownik – odmiana czasownika w czasie teraźniejszym; koniunkcja typu I i II, czas teraźniejszy czasowników z –ва-; czasowniki: жить, играть (во что? на чем?), искать, хотеть, любить.
  5. Liczebnik – wykorzystanie liczebników głównych od 1 do 100.

Tematy konwersacyjno- leksykalne:

  1. Алфавит мы уже знаем? – ćwiczenia z pisania, z elementami kaligrafii oraz ćwiczenie umiejętności czytania.
  2. Привет, пока, до встречи! – poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych związanych z powitaniem i żegnaniem się.
  3. Это моя жена – Ира! – poznanie słownictwa z zakresu rodziny, zawieranie znajomości.
  4. Успеем? – określanie czasu: pory dnia, godziny, daty.
  5. Кто ты? –  opis zewnętrznych cech człowieka, zawody, cechy charaktystyczne.

Na zajęciach wykorzystywane będą piosenki, filmy animowane oraz wiersze i krótkie teksty, pochodzące z życia codziennego.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/0881/6

09.07.2018 - 30.07.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 09.07.2018 , poniedziałek 18:00 19:45 00 min
2 10.07.2018 , wtorek 18:00 19:45 00 min
3 11.07.2018 , środa 18:00 19:45 00 min
4 12.07.2018 , czwartek 18:00 19:45 00 min
5 16.07.2018 , poniedziałek 18:00 19:45 00 min
6 17.07.2018 , wtorek 18:00 19:45 00 min
7 18.07.2018 , środa 18:00 19:45 00 min
8 19.07.2018 , czwartek 18:00 19:45 00 min
9 23.07.2018 , poniedziałek 18:00 19:45 00 min
10 24.07.2018 , wtorek 18:00 19:45 00 min
11 25.07.2018 , środa 18:00 19:45 00 min
12 26.07.2018 , czwartek 18:00 19:45 00 min
13 30.07.2018 , poniedziałek 18:00 19:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h