Film, historia i świat: w poszukiwaniu wzajemnych zależności i nieznanych kontekstów

K/3265 Kultury i Idee

Celem kursu jest omówienie ważnych kwestii dotyczących przeszłości i teraźniejszości przez pryzmat różnorodnych (nie tylko fabularnych) dzieł filmowych – dla refleksji na temat roli filmu jako źródła wiedzy o świecie, o mechanizmach sterujących „pamięcią kulturową”, o stereotypach świadomości społecznej, a zarazem o specyfice historii i współczesności całego kontynentu europejskiego, Polski oraz wybranych regionów świata.

W epoce tzw. cywilizacji obrazkowej i internetu „ruchome obrazy” stają się podstawową formą komunikacji społecznej, istotnym źródłem wiedzy, ważnym elementem publicznej debaty i oglądu rzeczywistości. Podczas kursu punktem wyjścia do dyskusji są utwory filmowe (nie tylko fabularne) powstałe w różnych krajach w ciągu ostatniego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji najnowszych.

Problematyka historyczna poruszana na zajęciach ma charakter przekrojowy, wydarzenia prezentowane będą na szerokim tle porównawczym z uwzględnieniem rozmaitych poglądów historiograficznych, w kontekście różnorodnych zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych itd.

Istnieje możliwość zgłaszania tematów przez Słuchaczy. Poszczególne cykle konwersatorium są odrębną całością, analizowane zagadnienia nie powtarzają się.

Proponowane bloki tematyczne:

  • filmowe schematy narracji o przeszłości,
  • przemiany obyczajowe, społeczne i gospodarcze XVIII-XX w.,
  • jak postęp naukowo-techniczny ukształtował współczesny świat?
  • II wojna światowa w kulturze i pamięci społecznej,
  • język filmu – wybrane zagadnienia,
  • dzieje kultury europejskiej w filmowym kadrze,
  • historia lokalna (Lokalgeschichte), narodowa, powszechna: konflikty i  współzależności.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/3265/3

27.10.2018 - 02.02.2019 Lokalizacja: Al. Niepodległości 22
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 27.10.2018 , sobota 14:00 17:15 05 min
2 10.11.2018 , sobota 14:00 17:15 05 min
3 24.11.2018 , sobota 14:00 17:20 05 min
4 15.12.2018 , sobota 14:00 17:15 05 min
5 12.01.2019 , sobota 14:00 17:20 05 min
6 26.01.2019 , sobota 14:00 17:20 05 min
7 02.02.2019 , sobota 14:00 17:20 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h