Azja – polityka, kultura, społeczeństwo

C/3290 Człowiek i Społeczeństwo

1. Wprowadzenie: zderzenia cywilizacyjne w Azji:

 • Azja od starożytności do nowożytności,
 • Azja w czasach globalizacji.

2. Czy George Orwell miał rację pisząc, że zwycięzcy piszą historię? Czyli o tym jak postrzegamy Azję:

 • Europa i Azja – czy dychotomiczny podział jednego kontynentu ma uzasadnienie?
 • Azja jako twór europejski,
 • Ural jako geograficzna, polityczna i kulturowa granica.

3. Kultura: wartości azjatyckie i historia Azji:

 • koncepcja Mahathira bin Mohamada i jej uniwersalność,
 • wartości azjatyckie a cywilizacje azjatyckie,
 • wpływ wartości azjatyckich na współczesną strukturę społeczną, porządek ekonomiczny i polityczny Azji.

4. Kultura: specyficzne uwarunkowania kulturowe państw poradzieckich:

 • trybalizm,
 • klany,
 • złożoność etniczna.

5. Polityka: demokracja a regiony Azji:

 • demokracja a demokracja liberalna,
 • dominujące ustroje polityczne w Azji na podstawie analiz Freedom House,
 • fenomen demokracji indyjskiej – precedens czy wzór do naśladowania.

6. Polityka: etnopolityka:

 • omówienie systemu politycznego i przywództwa w państwach poradzieckich,
 • etnokratyzm i jego skutki.

7. Gospodarka: uwarunkowania gospodarcze poszczególnych państw azjatyckich:

 • uwarunkowania gospodarcze państw Azji Centralnej,
 • uwarunkowania gospodarcze państw Kaukazu Południowego,
 • uwarunkowania gospodarcze republik Kaukazu Północnego,
 • uwarunkowania gospodarcze Rosji,
 • uwarunkowania gospodarcze Chin,
 • "Nowa Wielka Gra".

8. Gospodarka: wzrost wskaźników gospodarczych a rozwój społeczny:  

 • wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index) dla Azji,
 • analiza przypadku: chińsko-pakistański korytarz ekonomiczny (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC).

9. Bezpieczeństwo: wpływy ugrupowań terrorystycznych i konfliktów o podłożu etnicznym na bezpieczeństwo w Azji:

 • Kotlina Fergańska – rozsadnik terroryzmu,
 • narkoislamizm,
 • Islamski Ruch Uzbekistanu,
 • konflikty etniczne.

10. Siła miękka i twarda, czyli o równowadze siły między Wschodem a Zachodem. Zakończenie zajęć:

 • koncepcja siły miękkiej i siły twardej Joseph’a Nye,
 • siła twarda – potencjał militarny państw azjatyckich vs. potencja militarna Zachodu,
 • siła miękka – wartości azjatyckie vs. racjonalny Zachód.

11. Okrągły Stół – podsumowanie zajęć.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/3290/3

23.10.2018 - 15.01.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 23.10.2018 , wtorek 18:00 20:05 05 min
2 30.10.2018 , wtorek 18:00 20:05 05 min
3 06.11.2018 , wtorek 18:00 20:05 05 min
4 13.11.2018 , wtorek 18:00 20:05 05 min
5 20.11.2018 , wtorek 18:00 20:05 05 min
6 27.11.2018 , wtorek 18:00 20:10 05 min
7 04.12.2018 , wtorek 18:00 20:10 05 min
8 11.12.2018 , wtorek 18:00 20:10 05 min
9 18.12.2018 , wtorek 18:00 20:10 05 min
10 08.01.2019 , wtorek 18:00 20:10 05 min
11 15.01.2019 , wtorek 18:00 20:10 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h