Jak może zmienić się człowiek po uszkodzeniu mózgu. Co warto wiedzieć i co można zrobić

C/0207 Nauka i Środowisko

Słuchacze poznają szeroki kontekst związku między funkcjami mózgu a codziennym życiem – zarówno w zdrowiu jak i w chorobie neurologicznej. Możliwe następstwa choroby neurologicznej w sferze poznawczej przedstawione zostają w kontekście społecznym i w ujęciu psychologicznym oraz neuropsychologicznym.

Zajęcia omawiają i systematyzują następujące wątki:

 1. Jak zbudowany jest mózg i jakie są jego funkcje.
 2. Czym jest mózg, umysł, osobowość, zachowanie i życie w zdrowiu a w chorobie.
 3. Jak dynamika procesu chorowania i zdrowienia wpływa na osobę chorującą i na jej otoczenie.
 4. Czym są funkcje poznawcze w kontekście tzw. „ja” osobowego.
 5. Czym są i jak przejawiają się dysfunkcje poznawcze, np. wzrokowo-przestrzenne, pamięci, mowy, inne.
 6. Jakie są techniki dobrej komunikacji, np. w praktyce medycznej i w codzienności z osobą doświadczającą dysfunkcji poznawczych.
 7. Jakie są alternatywne formy komunikacji (np. z osobą w afazji).
 8. Jak wykorzystywać sztukę w aktywnym wspieraniu procesu zdrowienia.
 9. Co najbardziej frustruje osoby doświadczające następstw choroby neurologicznej.
 10. Jak zróżnicować objawy pierwotne od wtórnych.
 11. Jakie są techniki aktywnego wspierania naturalnych procesów naprawczych w chorobie neurologicznej (jak wykorzystywać plastyczność mózgową).
 12. Co to jest więź społeczna i adaptacja do chorób.
 13. Jakie są psychologiczne aspekty i następstwa chorowania.
 14. Co robić, gdy pojawia się depresja „po-udarowa”, nasilony lęk, stres pourazowy (PTSD), labilność emocjonalna, inne.
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/0207/7

30.11.2018 - 02.02.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 30.11.2018 , piątek 18:00 21:00 30 min
2 12.01.2019 , sobota 10:00 17:00 70 min
3 14.01.2019 , poniedziałek 18:00 21:00 30 min
4 19.01.2019 , sobota 10:00 17:00 70 min
5 21.01.2019 , poniedziałek 18:00 21:00 30 min
6 26.01.2019 , sobota 10:00 17:00 70 min
7 28.01.2019 , poniedziałek 18:00 21:00 30 min
8 02.02.2019 , sobota 10:00 15:00 60 min
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h