English wanTED – kurs języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji TED TALKS – część IV (poziom B2)

JS/3591 Języki Świata

Kurs English wanTED cz. IV prowadzony jest w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs English wanTED cz. IV kierowany jest do Słuchaczy zainteresowanych rozwojem tzw. kompetencji XXI wieku (w tym krytycznego myślenia, komunikowania się, współdziałania) oraz rozwojem kompetencji językowych z zakresu rozumienia wypowiedzi ustnych rodzimych użytkowników języka, rozszerzania zasobu słownictwa oraz sprawnego komunikowania się. Kurs opiera się na autorskich materiałach, opracowanych na podstawie 4-5 minutowych prezentacji Ted Talks, które są źródłem fascynującej wiedzy i kreatywnych rozwiązań. Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy zainteresowanych kontynuacją poprzednich części English wanTED, jaki i dla nowych uczestników. 

Na początku każdych zajęć Słuchacze odświeżą i poszerzą swój zasób słownictwa, związany z omawianym tematem, dzięki wykorzystaniu różnorodnych ćwiczeń leksykalnych. Następnie, w oparciu o obejrzenie krótkiej 4-5 minutowej prezencji TED Talk, Słuchacze zapoznają się z użyciem słownictwa w kontekście i rozwiążą krótkie zadania z zakresu rozumienia głównych wątków wypowiedzi. Prezentacja TED Talk posłuży za punkt wyjścia do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wypracowania własnego stanowiska. Kurs ma na celu rozwój umiejętności krytycznego myślenia na niżej podane tematy, związane z rozwojem osobistym:

 1. Exploration bug – jak rozwijać umiejętności odkrywania na nowo?
 2. Benefits of failure – jak czerpać korzyści z porażki ?
 3. To remember and be remembered well – jak pamiętać i być zapamiętanym?
 4. Food for thought – czym karmimy nasze myśli?
 5. Conflict of interest – jak radzić sobie z konfliktem interesów?
 6. Problems at the top – jak sprostać wyzwaniom na szczytach władzy?
 7. Shaping your body language – jak nauczyć się języka ciała?
 8. Debunking myths – jak rozpoznać i obalić mity?
 9. Creative problem solving – jak kreatywnie rozwiązywać problemy?
 10. Sky is the limit – jak pokonać własne ograniczenia?
 11. Life-long learning – jak uczyć się przez całe życie?
 12. What makes a good leader – jak obudzić w sobie przywódcę?
 13. Falling or staying in love – jak pielęgnować uczucia?
 14. Inquisitiveness and curiosity – jak pozostać ciekawym świata?
 15. Introverts or extroverts – jaka jest siła osobowości?
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/3591/2

15.10.2018 - 04.02.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 15.10.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
2 22.10.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
3 29.10.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
4 05.11.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
5 12.11.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
6 19.11.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
7 26.11.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
8 03.12.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
9 10.12.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
10 17.12.2018 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
11 07.01.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
12 14.01.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
13 21.01.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
14 28.01.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
15 04.02.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h