Gramatyka francuska w kontekście – kurs gramatyki języka francuskiego (poziom A1/A2)

JS/4224 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku francuskim na poziomie A1/A2.

Kurs jest skierowany do osób, które ukończyły około 100 godzin nauki języka francuskiego i chciałyby utrwalić wiedzę z zakresu gramatyki. Omawiane zagadnienia gramatyczne są usytuowane w różnych obszarach tematycznych, co pozwoli Słuchaczom poszerzyć słownictwo i poprawić kompetencje językowe w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe i opowiadanie o zakupach.
 2. Czas présent i opis rozkładu dnia.
 3. Tryb rozkazujący i pisanie instrukcji.
 4. Zaimki wskazujące i opisywanie przedmiotów codziennego użytku.
 5. Zaimki dzierżawcze i opisywanie rodziny.
 6. Czas futur proche i plany na wakacje.
 7. Przyimki miejsca i opisywanie mieszkania.
 8. Czas passé récent i opisywanie obrazków.
 9. Przysłówki i pisanie tekstu informacyjnego.
 10. Passé composé i opowiadanie o zeszłym weekendzie.
 11. Tryb gérondif i opowiadanie o aktywności sportowej.
 12. Czas imparfait i opowiadnie o dawnych czasach.
 13. Przyimki czasu i mowa o karierze zawodowej.
 14. Zaimki dopełnienia bliższego i opisywanie stanu zdrowia.
 15. Zaimki dopełnienia dalszego i opowiadanie o relacjach z przyjaciółmi.

Podczas kursu będą wykorzystywane materiały audio i video, piosenki, prezentacje oraz autorskie ćwiczenia gramatyczne prowadzącego. Struktury gramatyczne będą aktywizowane ustnie poprzez pracę w parach, symulacje dialogów, oraz pisemnie w formie maili, instrukcji, tekstów informacyjnych, fragmentów pamiętnika.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/4224/1

27.10.2018 - 15.12.2018 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 27.10.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
2 10.11.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
3 17.11.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
4 24.11.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
5 08.12.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
6 15.12.2018 , sobota 09:00 13:05 20 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h