Italiano Facile. Grammatica italiana per tutti – kurs języka włoskiego (poziom B1)

JS/4377 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku polskim i włoskim na poziomie B1.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących kontynuować swoją przygodę z językiem włoskim. Celem kursu jest usystematyzowanie i rozszerzenie posiadanych już umiejętności językowych. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia gramatyczne, które będę stanowiły centralną część każdych zajęć, choć nie zabraknie także elementów kulturowych. Omawianym zagadnieniom gramatycznym będzie towarzyszyło słownictwo tematyczne (podróżowanie, sztuka, kuchnia). Podczas kursu będą wykorzystywane materiały audio, video, piosenki oraz różnego rodzaju ćwiczenia gramatyczne przygotowane przez Wykładowcę.

W trakcie zajęć Słuchacze rozwieją swoje wątpliwości gramatyczne i nauczą się praktycznego zastosowania poszczególnych czasów i struktur (praca w grupach/parach, dialogi, teksty do napisania). Zajęcia prowadzone są w języku włoskim i polskim na podstawie materiałów przygotowanych przez Wykładowcę.

Zagadnienia omawiane w trakcie kursu:

  1. Czas teraźniejszy (czasowniki nieregularne, czasowniki zwrotne) i opis dnia.
  2. Czasy przeszłe (passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo) i opowiadanie o minionych wydarzeniach.
  3. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego oraz pronomi combinati.
  4. Przyimki.
  5. Czas przyszły (futuro semplice, futuro anteriore) i rozmowa o wakacjach.
  6. Condizionale presente i passato oraz udzielanie rad.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/4377/1

28.01.2019 - 27.05.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 28.01.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
2 04.02.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
3 18.02.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
4 25.02.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
5 04.03.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
6 11.03.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
7 18.03.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
8 25.03.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
9 01.04.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
10 08.04.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
11 15.04.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
12 06.05.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
13 13.05.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
14 20.05.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
15 27.05.2019 , poniedziałek 16:45 18:15 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h