English as a Business Lingua Franca / Angielski jako język świata biznesu – część II (poziom B2)

JS/3735 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs przeznaczony dla osób pragnących rozwinąć umiejętności komunikacyjne i językowe w zakresie angielskiego biznesowego.

Kurs obejmuje ćwiczenia leksykalne, dyskusje oraz studium przypadku w ramach następujących tematów:

  1. Team-building and teamwork. Leading and managing. Appraisal interviews. / Budowanie zespołu i praca zespołowa. Kierowanie i zarządzanie zespołem. Rozmowy oceniające i rozmowy roczne.
  2. Types of trainings. Marketable skills. Job interviews. / Rodzaje szkoleń. Umiejętności pożądane na rynku pracy. Rozmowy o pracę.
  3. Marketing strategies. Market segmentation. Customer-centric marketing. / Promocja produktu. Segmentacja rynku. Promocja oparta na potrzebach i preferencjach indywidualnych klientów.
  4. Product development and product launch. Product life cycle. Pricing strategies. / Rozwój produktu i wprowadzenie produktu na rynek. Cykl życia produktu. Strategie cenowe.
  5. Sole proprietorship. Online business. E-commerce. / Jednoosobowa działalność gospodarcza. Prowadzenie działalności online. Sprzedaż internetowa.
  6. Bankruptcy and insolvency. Cash flow problems. / Bankructwo i niewypłacalność. Problemy z płynnością finansową.

Lista tematów może być rozszerzona na podstawie preferencji Słuchaczy.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/3735/3

31.01.2019 - 11.04.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 31.01.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
2 07.02.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
3 14.02.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
4 21.02.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
5 28.02.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
6 07.03.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
7 21.03.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
8 28.03.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
9 04.04.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
10 11.04.2019 , czwartek 18:00 20:20 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h