Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

B/0359 Prawo, Biznes i IT

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:

 • system rachunkowości i jego funkcje,
 • zasady rachunkowości,
 • plan kont,
 • ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu,
 • przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa:

 • obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych,
 • bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy,
 • wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat,
 • tworzenie informacji dodatkowej,
 • uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce.

Rachunkowość zarządcza:

 • rola rachunkowości zarządczej,
 • rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych,
 • rachunek kosztów dla zarządzania,
 • podejmowanie decyzji krótkoterminowych,
 • tradycyjne systemy rachunków kosztów,
 • rachunek Activity Based Costing,
 • rachunek kosztów Kaizen,
 • kontrola kosztów,
 • architektura organizacji,
 • strategiczna karta wyników,
 • ocena menedżerów.
550.00 PLN 60 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/0359/7

22.01.2019 - 27.03.2019 Lokalizacja: Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 22.01.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
2 23.01.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
3 29.01.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
4 30.01.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
5 05.02.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
6 06.02.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
7 12.02.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
8 13.02.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
9 19.02.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
10 20.02.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
11 26.02.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
12 27.02.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
13 05.03.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
14 06.03.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
15 12.03.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
16 13.03.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
17 19.03.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
18 20.03.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
19 26.03.2019 , wtorek 18:15 20:30 00 min
20 27.03.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
550.00 PLN 60 godzin 9.17 PLN / h