Sztuka zależna od mózgu, czyli jak mózg spostrzega i tworzy sztukę

K/0074 Kultury i Idee

Słuchacze doświadczają, np. ograniczeń mózgowego podłoża spostrzegania wzrokowego w kontakcie z dziełem sztuki. Poznają wybrane elementy dzieła sztuki, które nieświadomie oddziałują na odbiorcę, wpływając na jego reakcję oraz na interpretację. Przedstawione zostają badania na temat mózgowych mechanizmów odbioru, interpretacji oraz tworzenia dzieła sztuki. Słuchacze poznają więc mózgowe i psychologiczne mechanizmy procesu twórczego.

Omówione zostają terminy:

 • neuroestetyka jako obszar badań nad związkiem między reakcjami zdrowego mózgu a doznaniem estetycznym i zachowaniem w kontakcie z dziełem sztuki,
 • neuropsychologia kliniczna jako obszar badań nad związkami między uszkodzonym mózgiem a zachowaniem,
 • neuropsychologia sztuki jako obszar nowatorsko ujmujący związek między zmianami formalnymi w dziele sztuki a uszkodzeniem mózgu, którego doświadczyli, np. w wyniku udaru, profesjonalni artyści.

Zajęcia omawiają i systematyzują następujące wątki:

 1. Co widzi oko a co spostrzega mózg (czy mózg jest jak komputer, a oko jak aparat fotograficzny)?
 2. Jak reaguje mózg na malarskie dzieło sztuki?
 3. Czym jest dla mózgu kolor, jak wpływa na odbiór dzieła sztuki, czy można przestać widzieć kolory?
 4. Czym jest i co bada neuroestetyka?
 5. Jakie jest mózgowe podłoże procesu twórczego?
 6. Jakie są psychologiczne aspekty procesu twórczego?
 7. Czym jest i co bada neuropsychologia kliniczna?
 8. Czy i jak uszkodzenie mózgu wpływa na powstawanie i odbiór dzieła sztuki?
 9. Jak nauki o sztuce mogą korzystać z psychologii, nauk kognitywnych i z neuropsychologii klinicznej?
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h

Grupa K/0074/8

22.01.2019 - 23.04.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 22.01.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
2 29.01.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
3 05.02.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
4 12.02.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
5 19.02.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
6 26.02.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
7 05.03.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
8 12.03.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
9 19.03.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
10 26.03.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
11 02.04.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
12 09.04.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
13 16.04.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
14 23.04.2019 , wtorek 18:30 21:00 15 min
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h