Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

B/1029 Prawo, Biznes i IT

Kwestie ogólne:

 1. Ogólne omówienie terminologii i podstawowych definicji prawnych dotyczących nieruchomości, prawa postępowania cywilnego, procesu i postępowania nieprocesowego.
 2. Podział spraw dotyczących nieruchomości ze względu na tryb ich rozpoznawania w procesie, czy w postępowaniu nieprocesowym i konsekwencje z tym związane.

Kwestie szczegółowe:

 1. Podmioty i przedmiot postępowania cywilnego w sprawach dotyczących nieruchomości.
 2. Ogólny przebieg postępowania, jego zasady i przykłady dowodów w sprawach dotyczących nieruchomości.
 3. Orzeczenia i zarządzenia.
 4. Środki zaskarżenia.
 5. Postępowanie nieprocesowe.
 6. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
 7. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej lub dział spadku, a nieruchomości.
 8. Sprawy związane ze stwierdzeniem zasiedzenia, z zarządem związanym ze współwłasnością lub użytkowaniem nieruchomości.
 9. Ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, stwierdzenie nabycia przedmiotu windykacyjnego w zakresie nieruchomości.  
 10. Podstawy postępowania wieczystoksięgowego.
 11. Postępowanie rejestrowe w sprawach związanych z nieruchomościami.
 12. Omówienie podstawowych rodzajów pism procesowych i ich analiza.
 13. Podstawowe informacje na temat egzekucji poszczególnych orzeczeń w sprawach nieruchomości.
 14. Alternatywy względem sądowego postępowania w sprawach nieruchomości.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/1029/8

12.01.2019 - 02.03.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 12.01.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
2 19.01.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
3 26.01.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
4 02.02.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
5 09.02.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
6 16.02.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
7 23.02.2019 , sobota 15:00 18:10 10 min
8 02.03.2019 , sobota 15:00 16:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h