Komunikacja w firmie w języku angielskim – część II (poziom B1)

JS/4169 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1.   

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają już podstawy komunikacji w środowisku językowym, czyli na przykład ukończyły część I kursu "Komunikacja w firmie w języku angielskim" i pragną rozwijać swoje kompetencje językowe i komunikacyjne w tym zakresie. Nie jest jednak wymagane ukończenie pierwszej części kursu. Poznanie i utrwalenie pewnych zwrotów i struktur gramatycznych, a także zasad komunikacji biznesowej pozwoli Słuchaczom także na sprawne odnalezienie się w międzynarodowym środowisku biznesowym. Słuchacze kontynuują poznawanie korespondencji w języku angielskim w firmie, a także przygotowują się do wypowiedzi ustnych na seminariach biznesowych i podczas akcji promocyjnych. Słuchacze nie tylko będą rozumieć tekst w danym kontekście, ale także będą mogli przewidzieć i rozwiązać problemy językowe w powierzonym im zadaniu. Kurs obejmuje obserwacje przypadków, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne. Zakres tematyczny kursu zawiera zagadnienia niezbędne do funkcjonowania w środowisku biznesowym:

  1. Wprowadzenie produktu na rynek.
  2. Akcje promocyjne, kompilowanie tekstów broszur i ulotek.
  3. Podróże zagraniczne. Kwestie międzykulturowe. Dress code.
  4. Finanse przedsiębiorstwa.
  5. Zarządzanie ryzykiem. Odpowiedzialność korporacyjna.
  6. Oferty.
  7. Franczyza.
  8. Wypowiedź ustna na seminarium biznesowym. 

Nacisk kładzie się na rozwój kompetencji językowej w zakresie języka angielskiego i poprawną komunikację.

Kurs przewiduje ćwiczenie w języku angielskim czterech podstawowych umiejętności: słuchania, mówienia, pisania i czytania. Poruszane zagadnienia będa wzmocnione materiałami audio i video.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/4169/2

24.01.2019 - 11.04.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 24.01.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
2 31.01.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
3 21.02.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
4 28.02.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
5 07.03.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
6 14.03.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
7 21.03.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
8 28.03.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
9 04.04.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
10 11.04.2019 , czwartek 18:00 20:30 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h