Praktyczny angielski w pracy: przygotowanie językowe do uczestniczenia w różnych typach zebrań w środowisku zawodowym (poziom B2)

JS/3455 Języki Świata

Kurs jest prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Organizowanie zebrań i im przewodniczenie, uczestnictwo w różnorodnych typach zebrań – od nieformalnych konsultacji, w ramach zespołu roboczego, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, po formalne zebrania negocjacyjne: wszystkie te czynności wyznaczają rytm codziennego życia w firmie. Czy jednak oznacza to, że jako pracownicy lubimy zebrania, rozumiemy ich potrzebę, i jesteśmy do nich zawsze odpowiednio przygotowani? Jak się zdaje, od czasu do czasu warto poświęcić trochę czasu na uporządkowanie swej wiedzy o istocie zebrań, ich specyfice oraz strategiach i technikach efektywnego uczestnictwa – tym bardziej, gdy natura naszej pracy wymaga zastosowania, na ich potrzeby, języka angielskiego. Opierając się na tym założeniu, kurs jest adresowany do osób o różnorodnym zasobie doświadczenia zawodowego w zakresie zebrań, stawiając sobie przede wszystkim na celu stworzenie forum wymiany doświadczeń i wzajemne wspieranie się najlepszą radą.

Kurs składa się z 10 zajęć. Pierwsze cztery spotkania poświęcone są różnym stadiom przygotowań do zebrania, skupiają się na przygotowaniu osobistym samego Słuchacza oraz charakterystyce efektywnego uczestnictwa w zebraniach, a następnie na różnych aspektach organizacji samego zebrania oraz różnicach pomiędzy zebraniami typu formalnego i nieformalnego. Kolejne pięć zajęć koncentruje się na pięciu szczególnych typach zebrań: networking'u, rozmowie kwalifikacyjnej, tele- i wideo-konferencji, negocjacjach i okresowej ocenie pracownika. Ostatnie, dziesiąte zajęcia, mają na celu podsumowanie kursu, a ich szczegółowy program jest otwarty na sugestie samych Słuchaczy.

Każde zajęcia kursu rozłożone są na trzy główne fazy. Krok pierwszy to wprowadzenie do tematu zajęć. Słuchacze biorą udział w urozmaiconych ćwiczeniach i aktywnościach z zastosowaniem środków audio i wideo, które zmierzają do uwypuklenia najważniejszych aspektów tematu oraz ich efektywnego podsumowania. W drugiej fazie zajęć główny nacisk pada na słownictwo angielskie. Na bazie różnorodnych ćwiczeń i zadań, Słuchacze zapoznają się z wyrazami, zwrotami i modelami wypowiedzi, które są najbardziej adekwatne do tematu i przydatne do jego realizacji. Część trzecia zajęć poświęcona jest praktycznym działaniom typu role-play, które umożliwiają aktywne wykorzystanie, zarówno wiedzy, jak i słownictwa, związanego z danym tematem. Na zakończenie tej aktywności Słuchacze dokonują jej analizy i podsumowania.

Opracowany z wykorzystaniem najnowszych i najciekawszych trendów w szkoleniu pracowników w dziedzinie kultury zebrań, kurs przynosi solidną porcję wiedzy na ten temat, a jego dynamiczny i intensywny charakter stwarza właściwe warunki do jej aktywnego wykorzystania, przynosząc znaczący wzrost kompetencji każdego Słuchacza.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/3455/4

22.01.2019 - 26.03.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 22.01.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
2 29.01.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
3 05.02.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
4 12.02.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
5 19.02.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
6 26.02.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
7 05.03.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
8 12.03.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
9 19.03.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
10 26.03.2019 , wtorek 17:30 20:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h