Język Ewangelii: Greka Nowego Testamentu (poziom A1)

JS/4238 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku polskim i starogreckim na poziomie A1.

Starożytna greka, oprócz tego, że jest to najważniejszy język kultury europejskiej (w nim bowiem powstały jej podstawowe działy oraz najważniejsze pojęcia, którymi się ona posługuje), to język, w którym został spisany Nowy Testament – święta księga ponad dwóch miliardów chrześcijan zamieszkujących obecnie kulę ziemską. Zajęcia mają za zadanie przygotować Słuchacza do samodzielnej lektury tekstu i jego szczgółowej analizy.

Początkowe zajęcia poświęcone będą nauce alfabetu, poznaniu historii jego powstania oraz zdobywaniu umiejętności inteligentnego korzystania ze słownika grecko-polskiego (ewentualnie słownika grecko-angielskiego). Od samego początku punktem odniesienia będą oryginalne teksty Nowego Testamentu.

Następnie, sukcesywnie, będą wprowadzane pojęcia z zakresu gramatyki języka greckiego: deklinacje (I,II,III), koniugacje (I + odmiana czasownika εἰμί, „być”); czasy (praesens, imperfectum, aoristus, futurum), tryby (indicativus, imperativus + infinitivus); strony czasownika (activum, medium, passivum); podstawowe liczebniki i zaimki. Poszczególne zagadnienia omawiane będą w oparciu o tekst. Na przkładzie wybranych fragmentów Słuchacze będą mieli możliwość obserwacji i analizy ich użycia w Nowym Testamencie.

Ważnym elementem kursu będzie zapoznanie Słuchaczy z podstawową leksyką Nowego Testamentu i zwrócenie ich uwagi na szczególne znaczenie wybranych słów w kontekście religijnym. W trakcie całego kursu prowadzący będzie zachęcał uczestników kursu do nauki na pamięć całych zdań i fragmentów Nowego Testamentu np. modlitw Ojcze Nasz (Πάτερ ἡμῶν) i Zdrowaś Maryjo (Χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία), a także zwracał uwagę na potrzebę pamięciowego opanowania podstawowego słownictwa.

Kurs jest pomyślany jako ciągły wykład konwersatoryjny, urozmaicony licznymi dygresjami na tematy kulturowe, historyczne, teologiczne oraz filologiczne (etymologia wybranych wyrazów, język praindoeuropejski, języki semickie etc). Zawsze jednak punktem wyjścia dla danej dygresji będzie zjawisko filologiczne występujące w omawianym fragmencie nowotestamentowego tekstu.

395.00 PLN 30 godzin 13.17 PLN / h

Grupa JS/4238/2

19.02.2019 - 11.06.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.02.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
2 26.02.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
3 05.03.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
4 12.03.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
5 19.03.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
6 26.03.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
7 02.04.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
8 09.04.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
9 16.04.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
10 07.05.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
11 14.05.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
12 21.05.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
13 28.05.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
14 04.06.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
15 11.06.2019 , wtorek 18:30 20:00 00 min
395.00 PLN 30 godzin 13.17 PLN / h