Business English – Investing in English (poziom C1)

B/0696 Prawo, Biznes i IT

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie C1.

1. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne. Pojęcia ryzyka i stopy zwotu.

2. Instrumenty rynku pieniężnego.

3. Instrumenty rynku bankowego.

4. Instrumenty rynku kapitałowego – dłużne.

5. Instrumenty rynku kapitałowego – udziałowe.

6. Giełda papierόw wartościowych.

7. Instrumenty pochodne.

8. Rynek nieruchomości.

9-10. Prezentacje Słuchaczy (5 prezentacji).

Wszyscy Słuchacze powinni przygotować prezentacje w języku angielskim w grupach maksymalnie 3-osobowych.

440.00 PLN 30 godzin 14.67 PLN / h

Grupa B/0696/5

19.10.2019 - 01.12.2019 Lokalizacja: Kampus Ochota lub Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 19.10.2019 , sobota 10:30 12:50 05 min
2 20.10.2019 , niedziela 10:30 12:50 05 min
3 26.10.2019 , sobota 10:30 12:50 05 min
4 27.10.2019 , niedziela 10:30 12:50 05 min
5 16.11.2019 , sobota 10:30 12:50 05 min
6 17.11.2019 , niedziela 10:30 12:50 05 min
7 23.11.2019 , sobota 10:30 12:50 05 min
8 24.11.2019 , niedziela 10:30 12:50 05 min
9 30.11.2019 , sobota 10:30 12:50 05 min
10 01.12.2019 , niedziela 10:30 12:50 05 min
440.00 PLN 30 godzin 14.67 PLN / h