Wybrane aspekty rachunkowości

PB/3414 Prawo, Biznes i IT

Zajęcia będą podzielone na dwie części:

  1. Część teoretyczną (22,5h) będzie prowadzić dr Agata Kocia w formie wykładowo-konwersatoryjnej.
  2. Część praktyczną (22,5h) będzie prowadzić mgr Marzena Maselewska w formie ćwiczeń.

Podczas zajęć będą poruszane następujące zagadnienia:

  1. Powtórzenie podstawowych zagadnień z podstaw rachunkowości – pojęcie konta księgowego, zasady księgowania aktywów, pasywów, kosztów i przychodów, sprawozdania finansowe oraz zasady rozliczania rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów w systemie rachunkowo-księgowym oraz w sprawozdaniach finansowych spółek.
  2. Obliczenie podatku odroczonego i jego prezentacja w sprawozdaniach finansowych.
  3. Zasady wyceny aktywów obrotowych oraz ujęcie utraty wartości aktywów w systemie rachunkowo-księgowym oraz w sprawozdaniach finansowych spółek.
  4. Wycena instrumentów finansowych i ich prezentacja w systemie rachunkowo-księgowym oraz w sprawozdaniach finansowych spółek.
  5. Zasady ujęcia leasingu finansowego i leasingu operacyjnego w systemie rachunkowo-księgowym oraz w sprawozdaniach finansowych spółek.

Podczas zajęć wykładowcy będą operać się na następujących materiałach:

  1. “Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce” autorstwa E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Warszawa, 2008.
  2. “Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych” pod redakcją Jadwigi Godlewskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h

Grupa PB/3414/5

02.10.2019 - 25.11.2019 Lokalizacja: Kampus Smyczkowa lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 02.10.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
2 07.10.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
3 09.10.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
4 14.10.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
5 16.10.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
6 21.10.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
7 23.10.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
8 28.10.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
9 30.10.2019 , środa 18:15 20:30 00 min
10 04.11.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
11 07.11.2019 , czwartek 18:15 20:30 00 min
12 14.11.2019 , czwartek 18:15 20:30 00 min
13 18.11.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
14 21.11.2019 , czwartek 18:15 20:30 00 min
15 25.11.2019 , poniedziałek 18:30 20:45 00 min
413.00 PLN 45 godzin 9.18 PLN / h