Język rosyjski z wielkimi klasykami literatury (poziom B1/B2)

J/3267 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku rosyjskim na poziomie B1/B2.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zacząć czytać ze zrozumieniem literaturę rosyjską w języku rosyjskim.

Większa część zajęć będzie poświęcona analizie najbardziej znanych utworów literatury rosyjskiej poprzez czytanie, odsłuchiwanie urywków z literatury i dyskutowanie w języku rosyjskim. Także przewidziane jest oglądanie części z filmów rosyjskich oraz słuchanie rosyjskich piosenek. W trakcie zajęć Słuchacze poznają odpowiednie słownictwo oraz dowiedzą się więcej o życiu codziennym prezentowanej w literaturze Rosji i kulturze owych czasów.

Słuchacze będą wygłaszać własne przemówienia oraz będą dyskutować w grupach i parach. Kurs będzie prowadzony w oparciu o materiały przygotowane przez Wykładowcę.

W trakcie zajęć omówione zostaną najbardziej znaczące utwory następujących pisarzy:

  1. A. Puszkin (ros. Станционный смотритель).
  2. M. Lermontow (ros. ПарусГерой нашего времени).
  3. N. Gogol (ros. Петербургские повести).
  4. A. Czechow (ros. Анна на шее).
  5. M. Gorki (ros. Сказки об Италии).
  6. W. Nabokow (ros. Лолита).
  7. I. Bunin (ros. Тёмные аллеи).

Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku rosyjskim.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/3267/3

18.09.2019 - 20.11.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
2 25.09.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
3 02.10.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
4 09.10.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
5 16.10.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
6 23.10.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
7 30.10.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
8 06.11.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
9 13.11.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
10 20.11.2019 , środa 18:00 20:20 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h