Umysł zależny od mózgu dla zaawansowanych, czyli percepcja a rzeczywistość

C/3355 Nauka i Środowisko

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla Słuchaczy, którzy uczestniczyli w kursie "Umysł zależny od mózgu, czyli jak jest zbudowany i jak działa mózg".

Rozwinięte zostaną takie wątki, jak:

 1. Związek między aktywnością układu nerwowego a funkcjami umysłowymi i okolicznościami życiowymi.
 2. Wpływ związku między napięciem emocjonalnym i nastrojem a procesem percepcji na reakcje i zachowanie w życiu codziennym.
 3. Praktyczne aspekty zależności między układem nerwowym a innymi układami organizmu ludzkiego – np. układem odpornościowym – i ich przejawianie się w codziennym funkcjonowaniu człowieka.
 4. Jaki wpływ mają procesy związane z percepcją zmysłową na podejmowanie decyzji i proces rozwiązywania problemów w sytuacjach bezpieczeństwa i w sytuacjach zagrożenia.
 5. Jak różne okoliczności życiowe mogą wpływać na dynamikę procesów związanych z plastycznością mózgową.
 6. Jak wykorzystuje się najnowsze metody obrazowania mózgu w badaniu zjawisk psychicznych, np. różnice w aktywności struktur mózgowych u osób przejawiających symptomy depresji w porównaniu do aktywności struktur mózgowych u osób nie mających symptomów depresyjnych.
 7. Jak bada się na gruncie współczesnych nauk empirycznych świadomość i jej związki z aktywnością i organizacją sieci neuronalnych.
 8. Jaka jest dynamika pamięci i procesu uczenia się w świetle najnowszych badań.
 9. Co można powiedzieć o dynamice procesu uwagi w codziennym funkcjonowaniu.
 10. Czym jest i jak przejawia się tempermant w przebiegu procesów nerwowych.
 11. Czym jest inteligencja i jak można ją badać.
 12. Czym jest osobowość z perspektywy badań empirycznych oraz jaki jest związek cech osobowości z funkcjami poznawczymi.
 13. Jak cechy temperamentu, inteligencja oraz cechy osobowości przejawiają się w codziennym funkcjonowaniu i jaki jest ich związek z percepcją zmysłową. 
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/3355/7

13.09.2019 - 24.01.2020 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 13.09.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
2 20.09.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
3 27.09.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
4 18.10.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
5 25.10.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
6 08.11.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
7 15.11.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
8 22.11.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
9 29.11.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
10 06.12.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
11 13.12.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
12 20.12.2019 , piątek 18:30 21:00 15 min
13 17.01.2020 , piątek 18:30 21:00 15 min
14 24.01.2020 , piątek 18:30 21:00 15 min
385.00 PLN 42 godzin 9.17 PLN / h