Choroby, epidemie i zarazy w historii ludzkości

CS/5094 Człowiek i Społeczeństwo

Zaproszenie do udziału w kursie skierowane jest do osób zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy na temat najsłynniejszych chorób, z którymi zmaga się ludzkość od czasów starożytnych po czasy współczesne. Zajęcia będą składać się z dwóch modułów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć wskazania najczęstrzych objawów, metod leczenia i prognoz lekarskich.  Na spotkaniach zostaną także zaprezentowane najważniejsze leki, ich wynalazcy, a także choroby towarzyszące tytułowym schorzeniom. Porównana zostanie również skuteczność leczenia w przeszłości i w chwili obecnej. Druga cześć zajęć będzie poświęcona percepcji chorób, epidemii i zaraz w dziełach malarskich, rzeźbiarskich i literackich. Słuchacze zaznajomią się też z okolicznościami wybuchu epidemii w kluczowych momentach dziejowych oraz poznają sylwetki słynnych władców, polityków, artystów, pisarzy, aktorów, którzy zmagali się z tytułowymi dolegliwościami. Ważnym elementem tego modułu będzie ukazanie historii Polski i Warszawy przez pryzmat historii chorób.

Program zajęć:

  1. Ospa.
  2. Dżuma.
  3. Gruźlica.
  4. Grypa.
  5. Malaria.
  6. Trąd.
  7. Kiła.
  8. Tyfus.
  9. Cholera.
  10. AIDS.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa CS/5094/1

17.09.2019 - 26.11.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny, Chałubińskiego
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 17.09.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
2 24.09.2019 , wtorek 17:00 20:00 00 min
3 08.10.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
4 15.10.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
5 22.10.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
6 29.10.2019 , wtorek 17:00 19:30 00 min
7 05.11.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
8 12.11.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
9 19.11.2019 , wtorek 17:00 19:00 00 min
10 26.11.2019 , wtorek 17:00 20:00 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h