Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

B/1029 Prawo, Biznes i IT

Kwestie ogólne:

 1. Ogólne omówienie terminologii i podstawowych definicji prawnych dotyczących nieruchomości, prawa postępowania cywilnego, procesu i postępowania nieprocesowego.
 2. Podział spraw dotyczących nieruchomości ze względu na tryb ich rozpoznawania w procesie, czy w postępowaniu nieprocesowym i konsekwencje z tym związane.

Kwestie szczegółowe:

 1. Podmioty i przedmiot postępowania cywilnego w sprawach dotyczących nieruchomości.
 2. Ogólny przebieg postępowania, jego zasady i przykłady dowodów w sprawach dotyczących nieruchomości.
 3. Orzeczenia i zarządzenia.
 4. Środki zaskarżenia.
 5. Postępowanie nieprocesowe.
 6. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
 7. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej lub dział spadku a nieruchomości.
 8. Sprawy związane ze stwierdzeniem zasiedzenia, z zarządem związanym ze współwłasnością lub użytkowaniem nieruchomości.
 9. Ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, stwierdzenie nabycia przedmiotu windykacyjnego w zakresie nieruchomości.  
 10. Podstawy postępowania wieczystoksięgowego.
 11. Postępowanie rejestrowe w sprawach związanych z nieruchomościami.
 12. Omówienie podstawowych rodzajów pism procesowych i ich analiza.
 13. Podstawowe informacje na temat egzekucji poszczególnych orzeczeń w sprawach nieruchomości.
 14. Alternatywy względem sądowego postępowania w sprawach nieruchomości.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa B/1029/10

18.09.2019 - 27.11.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
2 25.09.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
3 02.10.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
4 09.10.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
5 16.10.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
6 23.10.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
7 30.10.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
8 06.11.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
9 13.11.2019 , środa 18:00 20:10 00 min
10 20.11.2019 , środa 18:00 20:00 00 min
11 27.11.2019 , środa 18:00 19:00 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h