Dla zakochanych w Turcji – kurs kultury i języka tureckiego od podstaw, część II (poziom A1)

J/3173 Języki Świata

Kurs przeznaczony jest dla osób, które miały wcześniej kontakt z językiem tureckim na poziomie podstawowym lub które chcą usystematyzować i powtórzyć ten język od podstaw. Przed zapisaniem się na kurs zalecane jest ukończenie kursu Dla zakochanych w Turcji – kurs języka tureckiego od podstaw (poziom A1) lub kursu obejmującego 30 godzin zajęć języka tureckiego odbytego w ramach innego kursu na poziomie podstawowym. Są to również idealne zajęcia dla osób, które planują wyjazd do Turcji. Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności rozumienia, słuchania i porozumiewania się w języku tureckim na poziomie A1. Słuchaczom zaprezentowane zostanie słownictwo oraz struktury gramatyczne niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego oraz w kontakcie z osobami tureckojęzycznymi. Szczególny nacisk położony jest na praktyczny aspekt języka tureckiego. Poruszone zostaną takie tematy jak określanie czasu, opis wykonywania czynności, nazwy części ubioru, godziny i daty, czas przeszły oraz przyszły, pytanie o drogę. Kurs prowadzony w języku polskim i tureckim na poziomie A1.

552.00 PLN 42 godzin 13.14 PLN / h

Grupa J/3173/2

18.09.2019 - 11.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 18.09.2019 , środa 18:00 20:15 00 min
2 25.09.2019 , środa 18:00 20:15 00 min
3 02.10.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
4 09.10.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
5 16.10.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
6 23.10.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
7 30.10.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
8 06.11.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
9 13.11.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
10 20.11.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
11 27.11.2019 , środa 18:00 20:30 00 min
12 04.12.2019 , środa 18:00 20:15 00 min
13 11.12.2019 , środa 18:00 20:15 00 min
552.00 PLN 42 godzin 13.14 PLN / h