Giełdowy handel energią elektryczną i gazem naturalnym

PB/4385 Prawo, Biznes i IT

Energia gotowa do zużycia w postaci energii elektrycznej lub gazu naturalnego ma taką wartość, na jaką wycenia ją rynek. Co się kryje pod pojęciem „rynku”? Jak funkcjonują „rynki” energii elektrycznej i gazu naturalnego?

Od końca lat 90. do wyznaczania hurtowej ceny energii elektrycznej lub gazu zaczęto stosować mechanizmy znane z rynku kapitałowego, tj. w formule giełdowej. Charakterystyka giełd towarowych mocno różni się jednak od giełd finansowych – fizycznie dostarczane są hurtowe (gigantyczne) ilości energii, giełdy działają 365 dni w roku, a dostawa energii odbywa się całodobowo.

Kurs dedykowany jest dla osób, które planują związać się zawodowo z szeroko pojętą energetyką, występując w różnej roli (analityk, konsultant, prawnik, dziennikarz) lub interesują się tą tematyką i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

W trakcie kursu nie będzie prezentowana podstawowa wiedza z zakresu energetyki, dlatego wskazane jest, żeby osoby, które nie miały do tej pory styczności (akademickiej lub zawodowej), albo z energetyką, albo z giełdą towarową, albo z rynkiem kapitałowym, ukończyły wpierw kurs pt. "Wprowadzenie do Polityki Energetycznej i Prawa Energetycznego".

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Historia tworzenia giełd towarowych na świecie oraz w Polsce.
 2. Rynki spotowe energii elektrycznej i gazu w Polsce, rodzaje instrumentów znajdujących się w obrocie.
 3. Rodzaje rynków terminowych energii elektrycznej i gazu w Polsce, rodzaje instrumentów znajdujących się w obrocie.
 4. Przedsiębiorstwo energetyczne jako uczestnik obrotu giełdowego (zezwolenia, pełnione role).
 5. Pozostali uczestnicy obrotu giełdowego i ich rola (domy maklerskie, izba rozliczeniowa, operatorzy systemu przesyłowego). Rola „obliga” giełdowego.
 6. Zawieranie i rozliczanie transakcji na giełdzie towarowej.
 7. Raportowanie pod Rozporządzeniem REMIT.
 8. Przestępstwa giełdowe, organy nadzoru i ich rola (Prezes URE, Komisja Nadzoru Finansowego).
 9. Giełdy NEMO (Rozporządzenie CACM).
 10. Unijna integracja giełd spotowych (market coupling, PCR, XBiD).
 11. Obrót „kolorowymi” certyfikatami oraz gwarancjami pochodzenia.

Każde zajęcia będą składały się po równo z dwóch części: 1) wykładu dotyczącego nowego materiału; 2) konwersatorium poświęconego analizie bieżących wydarzeń z sektora, połączonego z pracą nad studiami przypadku.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa PB/4385/3

01.10.2019 - 10.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 01.10.2019 , wtorek 18:00 20:10 10 min
2 08.10.2019 , wtorek 18:00 20:10 10 min
3 15.10.2019 , wtorek 18:00 20:10 10 min
4 22.10.2019 , wtorek 18:00 20:10 10 min
5 29.10.2019 , wtorek 18:00 20:10 10 min
6 05.11.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min
7 12.11.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min
8 19.11.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min
9 26.11.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min
10 03.12.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min
11 10.12.2019 , wtorek 18:00 20:15 10 min

Grupa PB/4385/4

13.10.2019 - 24.11.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 13.10.2019 , niedziela 15:30 19:30 20 min
2 20.10.2019 , niedziela 15:30 19:30 20 min
3 27.10.2019 , niedziela 15:30 19:30 20 min
4 10.11.2019 , niedziela 15:30 19:30 20 min
5 17.11.2019 , niedziela 15:30 19:45 20 min
6 24.11.2019 , niedziela 15:30 19:45 20 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h