Socjologia (z)użyta? O (nad)używanych pojęciach, które słyszysz na co dzień

CS/5186 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs ma charakter alternatywnego, zanurzonego w kulturze popularnej i doniesieniach medialnych, wprowadzenia do socjologii wraz z omówieniem istotnych, nierzadko nadużywanych pojęć i teorii socjologicznych. Wspólnie podejmiemy próbę rekonstrukcji wybranych zagadnień, w sposób twórczy i humorystyczny. Punktem wyjścia jest obserwacja dotycząca nieświadomego użycia pojęć socjologicznych. Wszystkie zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych, ciekawych przypadków (case studies). Wykorzystane zostaną materiały naukowe, popularnonaukowe, wizualne (m.in. filmy, blogi, komiksy, piosenki, artykuły prasowe). Słuchacze będą zachęcani do krytycznego omawiania wybranych problemów i samodzielnej oceny źródeł. Główną metodą pracy będzie dyskusja na zajęciach, prowadzona na podstawie wskazanych lub wybranych wspólnie materiałów. W ramach wstępu do nowego zagadnienia realizowany będzie krótki wykład, a także metody pracy warsztatowej (praca w grupach, dyskusja w parach, burza mózgów).

Propozycje tematów zajęć to m.in.: Co łączy fakt, grupę, aktora i środowisko?, Wspólne, czyli czyje?, Wokół różnych „(r)acji”, Społeczeństwo jest jak… cebula (ma warstwy)?, Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?, O czym myślisz, mówiąc „norma”?

Dzięki uczestnictwu w zajęciach Słuchacze zyskają podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie współczesnych zjawisk życia zbiorowego oraz będą gotowi do pogłębiania wiedzy socjologicznej na własną rękę.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż socjologia/politologia/dziennikarstwo, bądź studiowanie mają jeszcze przed sobą. W sposób szczególny do uczestnictwa w zajęciach zachęca się czytelników prasy, pasjonatów świata społecznego i osoby lubiące twórcze dyskusje. 

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa CS/5186/2

29.11.2019 - 20.03.2020 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 29.11.2019 , piątek 17:00 19:00 15 min
2 06.12.2019 , piątek 17:00 19:00 15 min
3 13.12.2019 , piątek 17:00 19:00 15 min
4 10.01.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
5 17.01.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
6 24.01.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
7 31.01.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
8 07.02.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
9 14.02.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
10 21.02.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
11 28.02.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
12 13.03.2020 , piątek 17:00 19:00 15 min
13 20.03.2020 , piątek 17:00 18:30 00 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h