Filozofia wobec codzienności

C/0778 Kultury i Idee
 1. Świat życia (Lebenswelt) jako źródło sensów w kulturze. Codzienne doświadczenie w ujęciu fenomenologii i socjologii. (Husserl, Merleau-Ponty, Waldenfels).
 2. Być ciałem czy mieć ciało? Ciało i jego fenomeny: zmęczenie, nuda, obrzydzenie, śmiech, płacz. Somaestetyka, percepcja zmysłowa, uczucia i nastroje. (Levinas, Merleau-Ponty, Kristeva, Plessner, Shusterman).
 3. Seks i obyczaje. Przemiany seksualności wobec przemian religijnych i kulturowych. Tożsamość seksualna, nagość, tabu kulturowe, pornografia. (Freud, Foucault, Bataille, Agamben).
 4. Śmierć – fenomen biologiczny, problem metafizyczny i kulturowy. Tanatos, trup, abiekt, żałoba, nieśmiertelność. (Freud, Baudrillard, Bauman, Kristeva, di Nola).
 5. Być kobietą. Filozofia feministyczna – podstawowe kierunki. Płeć biologiczna i kulturowa, równouprawnienie, dyskryminacja płciowa, macierzyństwo, gwałt. (Ślęczka, Butler, Daly, Friedan, Mitchell).
 6. Społeczeństwo przyszłości. Komunikacja społeczna, przemiana struktur, kierunki rozwoju. (Habermas, Agamben, Vattimo).
 7. Język. Paradygmat językowy w filozofii: gry językowe, teoria znaku, performatywy, język ideologii. (Wittgenstein, de Saussure, Austin, Barthes, Eco).
 8. Prawo i władza. Pochodzenie prawa i system kar. Prawo naturalne, stanowione, psychoanaliza prawa. (Foucault, Lacan, Legendre).
 9. Pieniądz. Kredyt i lichwa. Społeczeństwo konsumpcyjne i systemy ekonomiczne. (Simmel, Weber, Luhmann, Bell).
 10. Nauka. Czy nauka przedstawia nam prawdziwy obraz świata? Problem metody i weryfikacji, rewolucje naukowe, kontekst wyjaśniania i odkrycia naukowego. (Hempel, Popper, Kuhn, Feyeraband).
 11. Miasto. Urbanizacja, przestrzeń prywatna i publiczna. Nowe postawy poznawcze i etyczne związane z rozwojem wielkich metropolii. (Benjamin, Deleuze, Bauman).
 12. Zabawa i rozrywka. Czy umiemy się bawić? Zabawa jako źródło znaczeń w kulturze. (Huizinga, Bachtin) Kino: X muza czy koniec sztuki? Mimesis i ekspresja, ruch, montaż (Danto, Deleuze).
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa C/0778/5

21.09.2019 - 14.12.2019 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 21.09.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
2 28.09.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
3 05.10.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
4 12.10.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
5 19.10.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
6 26.10.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
7 09.11.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
8 16.11.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
9 23.11.2019 , sobota 11:00 13:00 10 min
10 30.11.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
11 07.12.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
12 14.12.2019 , sobota 11:00 13:00 05 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h