English for Human Resources (HR) – kurs języka angielskiego dla branży HR (poziom B1/B2)

J/3260 Języki Świata

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Kurs jest adresowany do pracodawców i pracowników działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką HR. Zajęcia mają na celu zapoznanie Słuchaczy ze specyfiką słownictwa specjalistycznego używanego w branży HR oraz opanowanie umiejetności komunikacyjnych, przydatnych w codziennej praktyce zawodowej. Jest to kurs nastawiony na poszerzanie znajomości słownictwa oraz rozwijanie sprawności mówienia.

Tematyka kursu:

 1. Recruitment/Rekrutacja pracowników.
 2. Selection/Selekcja kandydatów.
 3. Employment contracts/Umowy pracownicze.
 4. Working patterns/Organizacja pracy.
 5. Grievance procedures/Procedury składania i rozpoznawania skarg.
 6. Health and safety/Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 7. Training and development/Szkolenia i rozwój.
 8. Job appraisal/Ocena pracownika.
 9. Reward and remuneration/Nagrody i wynagrodzenie.
 10. Trade unions/Związki zawodowe.

Umiejetności:

 • opisywanie kompetencji, obowiązków i procedur,
 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i dyscyplinarnych,
 • negocjowanie umów,
 • rozwiazywanie konfliktów,
 • aktywne uczestniczenie w rozmowie,
 • tworzenie dokumentów personalnych.
330.00 PLN 36 godzin 9.17 PLN / h

Grupa J/3260/8

21.09.2019 - 14.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 21.09.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
2 28.09.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
3 05.10.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
4 12.10.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
5 19.10.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
6 26.10.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
7 09.11.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
8 16.11.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
9 23.11.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
10 30.11.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
11 07.12.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
12 14.12.2019 , sobota 10:00 12:15 00 min
330.00 PLN 36 godzin 9.17 PLN / h