ABC kryminalistyki – podstawy wykrywania i dowodzenia przestępstw – kurs stacjonarny

PB/7083 Prawo, Biznes i IT

Zajęcia wprowadzają Słuchaczy w fascynujący świat nieustannej walki organów ścigania z różnorodnymi obliczami współczesnej przestępczości. Słuchacze kursu zapoznają się w praktyce z wybranymi nowoczesnymi technikami i taktykami śledczymi i nauczą się korzystać ze stosowanych obecnie metod ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Nie ma bowiem „przestępstw doskonałych” – zgodnie z podstawową zasadą kryminalistyki, każde, nawet najbardziej ulotne działanie sprawcy przestępstwa, pozostawia po sobie ślad. Ślad taki może mieć postać kropli krwi, zarysowania na zamku czy nawet samego zapachu.

Nauczenie się rozpoznawania i identyfikowania takich śladów, zrozumienie mechanizmu ich powstawania, oraz zaznajomienie ze sposobami ich zabezpieczania – zasadnicze cele niniejszego kursu – są niezbędnymi elementami procesowej rekonstrukcji zdarzenia w celu udowodnienia winy sprawcy przestępstwa. 

Przyjęta forma kursu zakłada, że umiejętności i wiedza będą utrwalane i weryfikowane poprzez aktywne uczestnictwo Słuchaczy w dyskusji i realizacji ćwiczeń oraz symulacji o charakterze praktycznym (z wykorzystaniem fachowego sprzętu i urządzeń techniki kryminalistycznej). Wykład teoretyczny będzie prowadzony w niezbędnym zakresie.

Szczegółowy program kursu obejmuje następujące tematy i zagadnienia:

  1. Kryminalistyka jako pomocnicza nauka wymiaru sprawiedliwości; wstęp do prawa i postępowania karnego w kontekście wykrywczym i dowodowym.
  2. Portret pamięciowy, antropometryczne metody identyfikacji człowieka, monitoring.
  3. Daktyloskopia i nauki pokrewne: otoskopia, cheiloskopia.
  4. Traseologia i osmologia.
  5. Biały wywiad, elementy informatyki śledczej.
  6. Badania genetyczne, biologia kryminalistyczna, analiza śladów krwawych; elementy medycyny sądowej.
  7. Przesłuchanie świadka i podejrzanego – wstęp do taktyki przesłuchań.
  8. Zasady przeprowadzania i dokumentacji oględzin miejsca zdarzenia.
  9. Oględziny miejsca w praktyce.
  10. Budowa wersji kryminalistycznych i podsumowanie kursu.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach lub w kolejności innej niż wyżej przedstawiona.

433.00 PLN 40 godzin 10.83 PLN / h

Grupa PB/7083/2

04.10.2022 - 17.01.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 04.10.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
2 11.10.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
3 18.10.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
4 25.10.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
5 08.11.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
6 15.11.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
7 22.11.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
8 29.11.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
9 06.12.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
10 13.12.2022 , wtorek 17:30 20:15 15 min
11 10.01.2023 , wtorek 17:30 20:15 15 min
12 17.01.2023 , wtorek 17:30 20:15 15 min
433.00 PLN 40 godzin 10.83 PLN / h