Nauka przewidywania – kurs online

CS/8146 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs prowadzony w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Celem zajęć jest wprowadzenie pojęć i zagadnień z obszaru psychologii poprzedzone tokiem problemowym, w ramach którego Słuchacze będą próbowali przewidzieć wyniki kilkudziesięciu współczesnych badań z tego zakresu.

Zajęcia składają się z bloków dydaktycznych zawierających następujące etapy: 1. predykcja zachowań, 2. dyskusja odkrywcza, 3. konceptualizacja.

  1. W ramach pierwszego etapu Słuchacze będą kilkakrotnie przewidywać reakcje i decyzje ludzi, którzy uczestniczyli w badaniach poprzez wykorzystanie narzędzi do zdalnego głosowania.
  2. W drugim etapie, po prezentacji rzeczywistych wyników, Słuchacze będą mieli możliwość ich przedyskutowania w celu odkrycia zjawisk charakterystycznych dla ludzkiej natury.
  3. W ramach ostatniego etapu refleksje Słuchaczy zostaną skonfrontowane z formalną interpretacją badań oraz wprowadzone wybrane pojęcie z zakresu psychologii powiązane z omawianymi zagadnieniami.

Słuchacz pozna następujące zagadnienia: torowanie/poprzedzanie afektywne, efekt posiadania, efekt sformułowania (framing), myślenie kontrfaktyczne, mentalizacja, labilność emocjonalna, autowaloryzacja, efekt Ringelmanna (próżniactwa społecznego), oznakowanie afektywne, podstawowy błąd atrybucji, efekt bumerangowy, efekt naduzasadnienia, efekt nieuświadomionej podpowiedzi/efekt transferu, efekt przesypiania, efekt sprężyny, egocentryzm atrybucyjny, hamowanie proaktywne i retroaktywne, infrahumanizacja, inklinacja pozytywna, instrukcja maskująca (decepcja), księgowanie mentalne, logika percepcji, markery somatyczne, reaktancja psychologiczna, wgląd, zjawisko samej ekspozycji, złudzenie wglądu wstecznego.

Zakres i charakter omawianych badań różni się od badań omawianych w ramach kursu „Najciekawsze eksperymenty w psychologii – konfrontacje”, w ramach którego przedstawiane są ciekawostki i szczegóły przebiegu historycznych eksperymentów. Kurs  „Nauka przewidywania" skoncentrowany jest na wprowadzeniu wybranych pojęć i przewidywaniu wyników współczesnych badań, a nie szczegółowej analizy ich przebiegu czy metodologii.

Pod tym adresem – http://akademicki.edu.pl/UO/NP/ – znajdą Państwo interaktywny przewodnik po zajęciach.

325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa CS/8146/1

03.12.2022 - 11.12.2022 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 03.12.2022 , sobota 09:00 16:15 90 min
2 04.12.2022 , niedziela 09:00 16:00 90 min
3 10.12.2022 , sobota 09:00 16:15 90 min
4 11.12.2022 , niedziela 09:00 16:00 90 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h