Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Za mundurem panny sznurem, czyli wojsko z perspektywy cywila

Nucisz przy goleniu wojskowe marsze, stajesz na baczność, kiedy w telewizji pokazują paradę, a do pracy najchętniej jeździłbyś rosomakiem? A może chciałabyś pójść do wojska, ale nie wiesz, czy kobieta jest w armii mile widziana? Wszystkich miłośników (a także sceptyków) wojska i wojskowości zapraszamy na debatę Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego Za mundurem panny sznurem, czyli wojsko z perspektywy cywila, która odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 18:00 w budynku Auditorium Maximum na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Czy powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa? Jak funkcjonuje armia zawodowa? Czy w wojsku jest miejsce dla kobiet? Czy bycie oficerem to dzisiaj taki sam prestiż jak przed wojną? A może to tylko szansa na szybką emeryturę?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą podczas naszego spotkania zaproszeni goście:

gen. Stanisław Koziej – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor w Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 2010–2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wcześniej także podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, doradca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz doradca Ministra Obrony Narodowej.

gen. Waldemar Skrzypczak – generał broni Sił Zbrojnych RP w stanie spoczynku, pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemioniaka, w latach 2012–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; dowodził 32. Pułkiem Zmechanizowanym, 16. Dywizją Zmechanizowaną, 11. Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe, w latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych.

ks. komandor Janusz Bąk – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, kapelan ordynariatu polowego, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Był przedstawicielem Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

prof. Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, historyk specjalizujący się w historii średniowiecza, w PRL-u współpracownik Komitetu Obrony Robotników i organizator podziemnych wydawnictw „Głos” i „Krąg”. W latach 1993–2001 sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. Andrzej Waśkiewicz – dyrektor Instytutu Socjologii UW, specjalizuje się w historii idei społecznych i politycznych oraz współczesnej myśli politycznej. Absolwent Instytutu Historycznego UW oraz Instytutu Socjologii UW. Wybrane publikacje: Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej; Polityka dla dorosłych. Eseje; Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej; Paradoksy idei reprezentacji politycznej.

dr Edyta Górlicka – odbyła dziewięć półrocznych zmian w Iraku i Afganistanie, gdzie pracowała jako koordynator pomocy humanitarnej w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej. W 2012 roku odznaczona Gwiazdą Afganistanu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od zeszłego roku Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej; wykładowca Akademii Obrony Narodowej.

Debatę rozpocznie koncert Orkiestry Wojskowej w Warszawie pod batutą mjr. Artura Czereszewskiego.