Pytania i odpowiedzi

 

 

Konto Słuchacza

Konto Słuchacza można założyć online na stronie UOUW lub osobiście biurze UOUW (ul. Dobra 55, pok. 1.045, pierwsze piętro). 
Jeżeli Konto Suchacza zakładane jest przez Internet, to poza wypełnieniem formularza ze strony, należy aktywować Konto Słuchacza poprzez link przesłany na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

W przypadku zakładania Konta Słuchacza w biurze UOUW, należy mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

Jeżeli po założeniu Konta Słuchacza nie możesz się na nie zalogować, oznacza to, że nie zostało ono aktywowane. Warto sprawdzić skrzynkę e-mail, ponieważ powinna znajdować się w niej wiadomość z linkiem aktywującym Konto.

Zdarza się, że e-maile wysyłane z systemu UOUW są odczytywane przez niektóre skrzynki pocztowe jako oferta lub spam. Jeżeli po założeniu Konta Słuchacza nie otrzymałeś wiadomości z linkiem, warto sprawdzić inne foldery poczty.

Inną przyczyną takiej sytuacji może być niepoprawny adres e-mail wpisany przy rejestracji (wielkie litery, literówki, dodatkowe znaki, złe rozwinięcie domeny poczty). W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl, w celu zweryfikowania podanego adresu e-mail lub poprawienia. W wiadomości warto podać swoje imię i nazwisko. Aktywacja konta nastąpi administracyjnie, dodatkowy link nie będzie już wysyłany.

Poniżej panelu do logowania znajduje się opcja przypomnienia danych do logowania. Warto zawsze skorzystać z opcji „zapomniałem loginu”, a następnie „zapomniałem hasła”. Przy wpisywaniu danych należy unikać dodatkowych znaków np. spacji.

Jeżeli dane do logowania nie przychodzą na skrzynkę e-mail, ani nie znajdują się w innych folderach poczty, warto skontaktować się z Biurem UOUW w celu weryfikacji adresu e-mail, który jest podpięty do Konta Słuchacza.
 

Jeżeli nie ma możliwości zalogowania się na Konto Słuchacza, a opcja odzyskiwania danych nie generuje ich na adres e-mail, nie należy wtedy zakładać dodatkowego Konta Słuchacza. Wszelkie wątpliwości dotyczące rejestracji czy logowania można skonsultować z pracownikami Biura UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl. Jeżeli Konto Słuchacza jest zarejestrowane w naszym systemie, nasi pracownicy pomogą odzyskać dane dostępowe oraz wyjaśnią przyczyny trudności.

Tego typu komunikaty oznaczają, że Konto Słuchacza było już rejestrowane na naszej stronie. Dane do logowania można odzyskać poprzez opcję „zapomniałem loginu”, a następnie „zapomniałem hasła”. 

W zakładce „Moje dane”, dostępnej po zalogowaniu na Konto Słuchacza, można dokonać zmiany danych, takich jak numer telefonu czy adres. W celu zmiany innych danych (adresu mailowego, nazwiska) zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym Biurem pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl.

W celu usunięcia Konta Słuchacza należy listownie lub mailowo dostarczyć podpisane pismo z prośbą o likwidację Konta Słuchacza.

Kursy Uniwersytetu Otwartego UW

Rekrutacje na kursy w ramach UOUW odbywają się 3 razy do roku. Zapisy na I trymestr rozpoczynają się w sierpniu, na II trymestr w grudniu, na III trymestr w marcu. Jeżeli grupa nie została skompletowana w trakcie pierwszych dni rekrutacji lub wciąż można zapisać się na listę rezerwową, wtedy przy numerze grupy, nad harmonogramem zajęć, widnieje ikona „zapisz się”. Zapis do grupy jest aktywny.

Oferty kursów na poszczególne trymestry różnią się od siebie. Wiele kursów pojawia się regularnie w naszej ofercie, ale w każdym trymestrze wprowadzane są nowe kursy w ramach różnych dziedzin wiedzy. Zdarza się, że poszczególne kursy pojawiają się regularnie tylko w jednym trymestrze, np. w I lub III.

Kursy UOUW odbywają się w trybie online oraz stacjonarnym. Niektóre kursy zakładają naukę w terenie lub wyjścia do innych instytucji. UOUW nie prowadzi zajęć w trybie korespondencyjnym.

Zajęcia UOUW prowadzą Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi pracownikami są zarówno etatowi pracownicy UW, jak i doktoranci. Kursy są autorskimi programami Wykładowców, którzy posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy z grupą.

Grupy kursów najczęściej liczą od 25 do 32 osób. W naszej ofercie znajdują się kursy wykładowe, których forma dopuszcza liczniejsze grupy. Zajęcia warsztatowe lub specjalistyczne często są mniej liczne, w ich przypadku grupy liczą od 15 do 20 osób. Jeśli dla danego kursu został zmniejszony limit osób informacja o tym pojawia się w opisie zajęć.

Część kursów odbywa się online.

Kursy stacjonarne odbywają się w budynkach należących do Uniwersytetu Warszawskiego. Najczęściej prowadzone są na terenie Kampusu Ochota (okolice ulic Banacha oraz Żwirki i Wigury) oraz Kampusu Centralnego i w jego okolicach (ulice: Nowy Świat, Karowa, Bednarska, Browarna, Dobra, Lipowa). Dużo rzadziej zajęcia prowadzone są na Kampusie Smyczkowa (Służew).
Formalności związane z rezerwacją sali zajmują czasem kilka tygodni, dlatego potwierdzenie miejsca zajęć pojawia się na Koncie Słuchacza najczęściej w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem kursu.

Na stronie kursu pojawia się informacja o Kampusie, na jakim będą prowadzone zajęcia. Szczegóły dotyczące lokalizacji widoczne są dla Słuchaczy kursu po zalogowaniu na Konto Słuchacza i kliknięciu ikony „rozwiń” przy nazwie zajęć.

Terminy kursów oraz ich godziny ustalane są przez Wykładowców UOUW. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (od godziny 16.45) oraz w weekendy. Terminy i godziny zajęć ulegają zmianie jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Kursy UOUW najczęściej odbywają się w wymiarze 30 lub 60 godzin akademickich (1 godz. akademicka = 45 min). W zależności od specyfiki i programu zajęć są one różnie rozłożone w czasie, niektóre odbywają się w jeden weekend (np. 3 spotkania po 10 godzin akademickich), inne rozpoczynają się w październiku i trwają do czerwca (np. 30 spotkań po 2 godziny akademickie). Dokładana liczba godzin i liczba spotkań widoczne są na stronie kursu. Po zapisaniu się na kurs i opłaceniu zajęć harmonogram widoczny jest na Koncie Słuchacza po kliknięciu ikony „rozwiń”.

Na zajęcia UOUW zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem edukacyjnym, zawodowym, osobistym. Grupy kursów są mieszane wiekowo.

Kursy, które pojawiają się w poszczególnych rekrutacjach, są zgłaszane przez Wykładowców UOUW. Decyzję o kontynuacji zajęć podejmuje Wykładowca zajęć, jeżeli grupa jest zainteresowana kolejną częścią zajęć zachęcamy do zgłaszania takiej propozycji do Prowadzących zajęcia. Kontynuacja kursu może być zgłoszona w regularnej rekrutacji lub jako grupa dedykowana.

Poziomy językowe naszych kursów oznaczane są zgodnie ze standardami Rady Europy w "Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment.A Common European Framework of Reference", Strasburg 1996. Mają one na celu wskazanie, jakie umiejętności językowe powinien osiągnąć Słuchacz po ukończeniu kursu.
W przypadku wątpliwości przy zapisie na kurs warto skorzystać z testów poziomujących dostępnych poniżej. Uzyskany wynik obrazuje OBECNY poziom językowy. Zachęcamy zatem, by podczas rekrutacji wybrać kurs, w którego tytule znajduje się kolejny poziom zaawansowania.

TESTY POZIOMUJĄCE

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Biurem.

Tego typu adnotacje przy nazwie kursu oznaczają, że we wcześniejszych trymestrach prowadzona była część pierwsza kursu. Jeżeli w opisie nie znajduje się adnotacja „Kurs wyłącznie dla Słuchaczy, którzy ukończyli kurs »nazwa kursu«” oznacza to, że można uczestniczyć w zajęciach bez udziału we wcześniejszych częściach kursu. W takich sytuacjach zachęcamy do uważnego zapoznania się z programem kursu, być może niektóre zagadnienia będzie trzeba uzupełnić.

Niestety ze względów organizacyjnych oraz biorąc pod uwagę jakość pracy grupy, Biuro UOUW nie ma możliwości wyrażania zgody na odrabianie zajęć kursu w innej grupie lub w kolejnej edycji kursu. W przypadku opuszczenia zajęć można korzystać z materiałów zamieszczonych na Koncie Słuchacza lub poprosić Wykładowcę zajęć o przekazanie informacji o zajęciach.

Słuchaczem kursu jest osoba, która dokonała zapisu na zajęcia oraz opłaciła kurs. Frekwencja na zajęciach jest indywidualną kwestią każdego Słuchacza. Miejsce w grupie zarezerwowane jest dla konkretnego Słuchacza. W przypadku opuszczenia zajęć można korzystać z materiałów zamieszczonych na Koncie Słuchacza lub poprosić Wykładowcę zajęć o przekazanie informacji o zajęciach.

Grupa dedykowana jest przeznaczona dla osób chcących kontynuować naukę z danym Wykładowcą. Grupa tworzona jest na podstawie wniosku złożonego w biurze UOUW (wzór wniosku). Uczestnikiem grupy dedykowanej może być Słuchacz, który brał udział w poprzedniej części kursu i który jest wpisany na listę dołączoną do podania.

Grupa dedykowana może być otwarta (zostanie opublikowana w rekrutacji i dzięki temu możliwość zapisu do niej otrzymują także osoby, które nie brały udziału w poprzednich częściach, o ile oczywiście w grupie będą jeszcze wolne miejsca) lub zamknięta (przeznaczona tylko dla osób z listy dedykowanej, nie pojawia się w rekrutacji, od liczby Słuchaczy uzależniona jest ściśle cena kursu).
Wniosek musi zostać złożony na minimum trzy tygodnie przed rozpoczęciem zapisów na kursy (w przypadku grupy dedykowanej otwartej) lub na minimum trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu (w przypadku grupy dedykowanej zamkniętej).

Zapisy na kursy

Po rozpoczęciu rekrutacji na zajęcia, pod programem kursu, nad harmonogramem zajęć danej grupy pojawia się ikona „zapisz się”. Ikona zapisu działa, jeżeli Słuchacz jest zalogowany na Konto Słuchacza. Jeżeli zapis powiódł się, kurs jest widoczny na Koncie Słuchacza w zakładce „kursy”. W przypadku skompletowania się grupy zostaje ona uruchomiona, a Słuchacz otrzymuje wiadomość o zakwalifikowaniu i możliwości wniesienia opłaty. Z ofertą kursów, programami oraz terminami zajęć można zapoznać się na kilka dni przed rekrutacją.

Jeżeli Słuchacz nie posiada dostępu do Internetu, może dokonać zapisu na kurs w Biurze UOUW.

W określonych przypadkach, gdy w grupie są wolne miejsca, Biuro UOUW może wyrazić zgodę na dołączenie do kursu po 1 lub 2 spotkaniu.

W ofercie UOUW znajdują się kursy, których grupy kompletują się już pierwszego dnia zapisów. Inne zajęcia wymagają kilku dni lub tygodni, aby przekroczyć wymagany limit do uruchomienia grupy. Jeżeli przy nazwie kursu znajduje się ikona „zapisz się” oznacza to, że na dane zajęcia zapisy nadal trwają na listę podstawową lub rezerwową. Rekrutacja trwa do ostatniego tygodnia przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. UOUW nie prowadzi egzaminów wstępnych ani testów poziomujących. Nie wymagamy od naszych Słuchaczy dokumentowania swojego wykształcenia. Jeżeli Słuchacz jest zainteresowany jakimś kursem, to ważne, aby zapisywał się na niego jak najwcześniej, najlepiej pierwszego dnia rekrutacji.

Każdy z naszych kursów posiada swój limit osób w grupie. Jeżeli zostanie on osiągnięty, Słuchacze mają możliwość zapisania się na listę rezerwową. Jeżeli w grupie podstawowej zwolnią się miejsca, wówczas Słuchacze znajdujący się na liście rezerwowej zostają przyjmowani do grupy. Możliwość przyjęcia na kurs z listy rezerwowej może nastąpić nawet na dzień przed lub w dniu rozpoczęcia kursu. Słuchacze przyjęci z listy rezerwowej otrzymują informację o zakwalifikowaniu drogą e-mailową.

Na każdą rekrutację Słuchacze zapisują się oddzielnie. Zgłoszenia na kursy nie przechodzą na przyszły trymestr. Każdorazowo konieczne jest zgłoszenie się na kurs poprzez Konto Słuchacza. O kolejnych zapisach powiadamiamy e-mailowo Słuchaczy, którzy mają wyrażoną zgodę na otrzymywanie newslettera.

W określonych przypadkach Biuro UOUW może wyrazić zgodę na zmianę kursu lub grupy zajęciowej. W takich sytuacjach konieczny jest kontakt z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl. Każda kwestia zmiany kursu lub grupy musi posiadać zgodę administracyjną Biura UOUW.

Rezygnację z kursu można zaznaczyć na Koncie Słuchacza, klikając ikonę „rezygnuj” przy nazwie zajęć.

Nie ma możliwości rezerwowania miejsca na kursie dla innej osoby na swoim Koncie Słuchacza. Ze względów organizacyjnych oraz biorąc pod uwagę zgłoszenia na liście rezerwowej Biuro UOUW nie ma możliwości wyrażania zgody na zastępowalność miejsc. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl, w celu ustalenia jak długa jest lista rezerwowa na kurs oraz jakie są szanse na przyjęcie na kurs po dopisaniu się do listy.

Najczęściej brak informacji o kursie oznacza, że grupa jeszcze się kompletuje. Po skompletowaniu grupy wysyłana jest informacja e-mailowa o zakwalifikowaniu na zajęcia. Jeżeli grupa zostaje odwołana lub jej czas zapisów został wydłużony również informujemy o tym drogą e-mailową, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

Opłaty, zwroty, faktury

O konieczności wniesienia opłaty za kurs Biuro UOUW informuje drogą mailową. Zmiany są również widoczne na Koncie Słuchacza. W zakładce „płatności” pojawiają się dane do przelewu.

Dane do przelewu znajdują się w zakładce „płatności”. Ważne, aby pobierać dane do przelewu przypisane do kursu, który ma zostać opłacony. Jeżeli Słuchacz dokonuje przelewu pierwszy raz, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją dotyczącą wpłaty.

Jeżeli przy danych do przelewu nie wyświetla się numer konta bankowego, prosimy o jak najszybszy kontakt z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl. Jeśli w zakładce zpłatnościami widoczne są wszytskie dane do przelewu oprócz numeru konta bankowego, oznacza to, że podczas rejestracji Konta Słuchacza nie zostały wypełnione wszystkie pola.

UWAGA! W związku ze zmianami w regulaminie kursów UOUW uprzejmie informujemy, że jeśli chcą państwo otrzymać fakturę za kurs na firmę, najpierw należy podpisać umowę (patrz niżej, punkt 2). Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania jej przez obie strony. Płatności za kurs  należy dokonać tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy i otrzymaniu faktury od Uniwersytetu Otwartego UW.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. informujemy, że od 01.10.2020 r. faktury na firmę będą wystawiane wyłącznie na podstawie zawartych umów. Wystawione faktury przewidują 14-dniowy termin płatności. Po otrzymaniu umowy i wystawieniu faktury za kurs, na koncie Słuchacza automatycznie przedłużony zostaje termin płatności. Jeżeli Słuchacz chce otrzymać fakturę dla osoby fizycznej prosimy o kontakt z Sekcją Finansową Uniwersytetu Otwartego, niezwłocznie po dokonaniu płatności za kurs.

1) Jestem osobą fizyczną, nie prowadzę działalności, chcę otrzymać potwierdzenie wpłaty na swoje dane:
dowód wpłaty można wygenerować samodzielnie z Konta Słuchacza w terminie do 90 dni od daty opłacenia kursu.

2) Prowadzę działalność gospodarczą i chcę otrzymać fakturę VAT na swoją firmę lub jestem osobą fizyczną i chcę otrzymać fakturę VAT na firmę, której jestem pracownikiem:

a) w przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na dane firmy/instytucji konieczne jest przed rozpoczęciem kursu zawarcie umowy między firmą/instytucją, której Słuchacz jest właścicielem lub w której jest zatrudniony a Uniwersytetem Warszawskim. Wzór umowy:  

WZÓR UMOWY DLA PRACODAWCY,  
WZÓR UMOWY DLA SŁUCHACZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

UWAGA! Wszelkie zapytania dotyczące faktur należy kierować na adres: faktury@uo.uw.edu.pl.

Jeśli po podpisaniu umowy chcą Państwo zmienić kurs oraz dokonać przeksięgowania wpłaconej kwoty, należy (po uzgodnieniu formalności z Sekcją ds. Słuchaczy) podpisać aneks do umowy.

Zasady rezygnacji z kursu określa Regulamin Kursów UOUW. Rezygnację z kursu należy zaznaczyć na Koncie Słuchacza (ikona „rezygnuj”). W przypadku braku dostępu do Internetu Słuchacz może złożyć pisemny wniosek o zwrot środków w Biurze UOUW.
Rezygnacja po wniesieniu opłaty za zajęcia jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o zwrot niewykorzystanej części opłaty. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot pełnej kwoty opłaty. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do dnia rezygnacji oraz koszt związany z przygotowaniem i uruchomieniem kursu, przypadający na każdego uczestnika, wynoszący 20% ceny kursu.
Wysokość zwracanej kwoty oblicza się według wzoru:
T-(0,2 + n/N)T;
gdzie:
n – liczba godzin kursu odbytych do momentu rezygnacji
N – ogólna liczba godzin kursu;
T – cena kursu;
Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza za pośrednictwem Konta Słuchacza.

W przypadku Słuchacza, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności z tego kursu na rzecz kursu nieopłaconego. Rezygnacja i przeksięgowanie realizowane są za pośrednictwem Konta Słuchacza (ikona „rezygnuj” przy nazwie kursu). Wysokość przeksięgowania obliczana jest zgodnie z Regulaminem Kursów UOUW (wzór powyżej). Nie ma możliwości przeksięgowywania środków pomiędzy Kontami Słuchaczy.

Wnioski o zwrot rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do Biura UOUW - jeżeli formularz rezygnacji został poprawnie wypełniony oraz zatwierdzony poprzez link przesłany na adres e-mailowy z Konta Słuchacza.

Dyplomy i Certyfikaty

Po ukończeniu kursu z co najmniej 50% frekwencją Słuchacz może otrzymać dyplom uczestnictwa w kursie. Po ukończeniu kursu z co najmniej 60% frekwencją, wniesieniu opłaty egzaminacyjnej i zdaniu egzaminu Słuchacz otrzymuje Certyfikat Uniwersytetu Otwartego UW. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikatu.

Dyplomy uczestnictwa w kursie wydawane są w Biurze UOUW. Wykładowca kursu w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu kursu przekazuje do Biura UOUW listę Słuchaczy uprawnionych do odbioru dyplomów uczestnictwa. Od tego momentu Słuchacze mogą odbierać dokumenty osobiście w godzinach pracy biura lub otrzymać je za pośrednictwem poczty. W celu otrzymania przesyłki z dyplomem należy skontaktować się e-mailowo z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl.

Egzaminy z kursów UOUW nie są obowiązkowe.

Forma egzaminu ustalana jest przez Wykładowcę kursu. Słuchacz przed przystąpieniem do egzaminu jest poinformowany o zasadach przebiegu egzaminu.

Na egzamin należy zgłosić się poprzez Konto Słuchacza (przy nazwie kursu/ kolumna egzamin z kursu). Po dokonaniu zgłoszenia dane do przelewu pojawią się w zakładce „płatności”/ „egzaminy do opłacenia”. Koszt egzaminu to 180 zł. 

Termin egzaminu ustalany jest przez Wykładowcę i Słuchacza. Egzamin powinien odbyć się w ciągu 2 tygodni od zakończeniu kursu. Jeżeli termin ma zostać wydłużony, konieczny jest kontakt z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl.

Uroczystość Wręczenia Certyfikatów odbywa się trzy razy do roku, odpowiednio po zakończeniu danego trymestru. O wydarzeniu informujemy Słuchaczy drogą e-mailową. Jeżeli Słuchacz nie może być obecny na uroczystości, może odebrać Certyfikat w Biurze UOUW lub – po ustaleniu tego z Biurem – otrzymać dokument za pośrednictwem poczty (nie wcześniej jednak niż po dniu wydarzenia).

Inne

Po zakończeniu kursu nie ma możliwości otrzymania zwrotu. Lista obecności z zajęć nie jest podstawą do wnioskowania o zwrot części opłaty.

Po zakończeniu kursu nie mam możliwości otrzymania zwrotu opłaty za zajęcia lub skorzystania w ramach tej samej opłaty z innych zajęć.

Frekwencja na zajęciach jest indywidualną kwestią każdego Słuchacza. Biuro UOUW nie obniża opłaty za zajęcia, w których Słuchacz nie ma możliwości uczestniczenia, a przyczyny są niezależne od nas jako organizatorów.

Biuro UOUW nie udostępnia kontaktów do Wykładowców zajęć. Jeżeli Słuchacz ma pytanie do Prowadzącego, może je przesłać na nasz adres biuro@uo.uw.edu.pl, zostanie ono przekazane.

Większość parkingów znajdujących się przy budynkach należących do UW jest przeznaczona dla ich pracowników. W celu skorzystania z miejsca wymagana jest przepustka.

Większość budynków UW posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do lokalizacji zajęć, prosimy o kontakt z Biurem UOUW pod adresem biuro@uo.uw.edu.pl, najlepiej zaraz po zakwalifikowaniu na zajęcia.

Biorąc pod uwagę czas trwania kursów oraz ich programy, UOUW nie ma możliwości prowadzenia zajęć próbnych. Pełen opis programu zajęć i informacja o Wykładowcy znajduje się na naszej stronie internetowej.

UOUW jest organizatorem wielu wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim. Naszych Słuchaczy, a także osoby spoza społeczności UOUW zapraszamy na wydarzenia tj. wykłady inauguracyjne, debaty, wykłady otwarte.

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe Słuchacza, jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/29, 00-927 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 22 55 24 040 lub e-mailowo: biuro@uo.uw.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Słuchacz może się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.
3. Dane osobowe Słuchacza przetwarzane są w celu realizacji usługi edukacyjnej. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).
4. Na podstawie zgody na przetwarzanie, dane Słuchacza przetwarzane są w celu otrzymywania informacji o aktualnej działalności UOUW oraz wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez UOUW lub UW. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej można wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: biuro@uo.uw.edu.pl.
5. Dane osobowe Słuchacza będą przetwarzane przez cały czas trwania kursu, a następnie zostaną poddane archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane Słuchacza będą dalej przetwarzane w celach określonych w ust. 4.
6. Odbiorcami danych Słuchacza będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także odbiorcy świadczący usługi na rzecz UOUW w celu obsługi systemu UOUW, a także banki pośredniczące w płatnościach za usługi edukacyjne.
7. Słuchacz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Do pobrania wniosek o udostępnienie danych osobowych
8. W przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 4, Słuchacz ma także prawo żądać usunięcia jego danych osobowych.
9. Podanie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 3 jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych Słuchacz nie może skorzystać z udziału w kursie. Podanie danych przez Słuchacza w celu określonym w ust. 4 jest dobrowolne.
10. Słuchacz ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).