DLA WYKŁADOWCÓW

 

Uniwersytet Otwarty uzyskał dofinansowanie na projekt „Jeszcze bardziej otwarci” w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+, obszar: edukacja dorosłych, Akcja Kluczowa 1: mobilność kadry edukacji dorosłych. Akcja ta skupia się na finansowaniu zagranicznych mobilności pracowników sektora edukacji dorosłych. Projekt ma za zadanie wzmocnić kadrę UOUW (tj. pracowników administracyjnych oraz wykładowców), a tym samym wpłynąć pozytywnie na poziom usług edukacyjnych, które otrzymują nasi Słuchacze.

ZASADY REKRUTACJI I UDZIAŁU

Projekt adresowany jest do Wykładowców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich (2015/2016 oraz 2016/2017) prowadzili przynajmniej jeden kurs otwarty na Uniwersytecie Otwartym UW lub (warunkowo) poprowadzą przynajmniej jeden kurs w roku akademickim 2017/2018, który zostanie uruchomiony nie później niż 3 miesiące przed mobilnością i zakończy się przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z dydaktyki wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, hiszpański) musi to być kurs z danego języka obcego.

Wybór uczestników spośród osób spełniających kryterium formalne zostanie dokonany na podstawie motywacji wyrażonych w pisemnym zgłoszeniu oraz poziomu znajomości języka, w którym prowadzony będzie kurs. W procesie rekrutacji mogą być także brane pod uwagę ewaluacje z dotychczas prowadzonych kursów.

Następnie uczestnik mobilności podpisze z UOUW umowę, dotyczącą szczegółowego programu kursu, oczekiwanych efektów kształcenia oraz wypełniania ewaluacji. Porozumienie obejmować będzie także zobowiązanie do przeprowadzenia po zakończeniu mobilności szkolenia w ramach programu doskonalenia wykładowców UOUW "Uczę, bo lubię", podczas którego wykładowca zaprezentuje zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz sposoby, w jaki można je wykorzystać w pracy wykładowcy. Wykładowca będzie także zobowiązany do przygotowania pisemnej relacji z udziału w kursie na potrzeby upowszechniania rezultatów oraz do zgłoszenia przynajmniej jednego kursu w ciągu trzech trymestrów od zakończenia mobilności.

W ramach programu Uniwersytet Otwarty UW opłaca udział w kursie, natomiast środki na podróż, zakwaterowanie i pobyt przekazywane są w formie ryczałtu na konto uczestnika, według stawek obowiązujących w programie Erasmus+. 

MOBILNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z listą mobilności. Zastrzegamy, że przedstawiony harmonogram może ulec zmianie w przypadku, gdy organizacja przyjmująca nie uruchomi danej grupy lub wprowadzi inne zmiany. Zachęcamy jednak do aplikowania na mobilności już teraz. 

1. 08–14.10.2017 21st Century Approach to Adult Education (Larissa, Grecja – 1 osoba)
Organizator: Pričalica, Chorwacja
Strona kursu: http://www.pricalica.org/21st-century-approach-to-adult-educ
Wskazanie do wyjazdu: wykładowca dowolnego przedmiotu
Zgłoszenia do: 1.09.2017

UWAGA! Ze względu na odwołanie szkolenia przez organizatora nastąpiła zmiana mobilności. Nowe szkolenie "Communication Skills and Motivation in Adult Education Learning", organizowane przez Magenta Consultoría Projects S.L.U., odbędzie się w dniach 19–25.02.2018 w Gijon w Hiszpanii. Za zgodą Agencji narodowej wyniki rekrutacji na pierwotną mobilność zostają utrzymane.

2. marzec 2018 Training courses for Spanish teachers in Granada, Andalusia (Granada, Hiszpania – 1 osoba)
Organizator: Escuela Montalban Granada, Hiszpania
Strona kursu: http://www.escuela-montalban.com/en/courses/teacher-training.php
Wskazanie do wyjazdu: wykładowca języka hiszpańskiego
Zgłoszenia do: 1.12.2017 

3. 23–27.04.2018 Teacher training: Methoden für Deutsch als Fremdsprache. Lehrerfortbildung für Sprachlehrer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache (Hamburg, Niemcy – 1 osoba)
Organizator: Tandem Hamburg Internationale Sprachschule e.V., Niemcy
Strona kursu: http://www.hamburg-tandem.de/deutsch/seminare/methodendaf_de.php
Wskazanie do wyjazdu: wykładowca języka niemieckiego
Zgłoszenia do: 19.01.2018

4. 13–17.08.2018 Teamwork & Teambuilding: reach high & far (Limassol, Cypr – 1 osoba)
Organizator: Shipcon Limassol Ltd, Cypr
Strona kursu: http://shipcon.eu.com/teamwork-teambuilding-reach-high-far/
Wskazanie do wyjazdu: wykładowca dowolnego przedmiotu
Zgłoszenia do: 18.05.2018

5. 14–20.10.2018 Interactive English Methodology (Londyn, Wielka Brytania – 1 osoba) 
Organizator: Pričalica, Chorwacja
Strona kursu: http://www.pricalica.org/interactive-english-methodology
Wskazanie do wyjazdu: wykładowca języka angielskiego
Zgłoszenia do: 13.07.2018

ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia chęci udziału w mobilności należy pobrać formularz (dostępny tutaj), następnie wypełniony i podpisany egzemplarz zeskanować i wysłać na adres eliza.rogowska@uo.uw.edu.pl lub dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura UOUW. 

KONTAKT

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu, p. Elizą Rogowską-Lasocką (tel. 22 55 21 528, e-mail: eliza.rogowska@uo.uw.edu.pl).