DLA SŁUCHACZY

 

Kto może zostać Słuchaczem UOUW?

 

Oferta programowa Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest skierowana do osób, które ukończyły 16 rok życia. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby posiadające dowolny poziom wykształcenia, od Słuchaczy nie wymagamy żadnych dyplomów ani innych świadectw.

Każdy Słuchacz Uniwersytetu Otwartego UW musi posługiwać się przynajmniej w stopniu dobrym językiem polskim, wnieść stosowne opłaty za wybrane przez siebie kursy, a także ukończyć 16. rok życia.

Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie z założeniami kształcenia przez całe życie.

Na koniec zajęć uczestnicy mają prawo do otrzymania dyplomu potwierdzającego ich uczestnictwo w kursach, a także do zdawania egzaminów, po których mogą otrzymać Certyfikat UOUW potwierdzający wiedzę zdobytą w wybranym przez nich zakresie.

Umożliwiamy uczestnikom kursów prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego korzystanie różnego rodzaju imprez kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski, m.in wystaw, koncertów czy pokazów filmowych oraz z wykładów otwartych poświęconych najważniejszym wydarzeniom społeczno-gospodarczym kraju.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić fakt, że każdy Słuchacz, który postanowi skorzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymuje możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na najwyższym akademickim poziomie oraz dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.