INSTRUKCJE DO NARZĘDZI ONLINE

 

Ze względu na wdrażanie kursów online na UOUW, przygotowaliśmy dla Państwa zbiór zasad i dobrych praktyk prowadzenia kursów zdalnych oraz instrukcje obsługi korzystania z poszczególnych narzędzi online.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu kursów zdalnych. 

 

enlightened POBIERZ ZALECENIA I DOBRE PRAKTYKI KURSÓW INTERNETOWYCH UOUW

enlightened POBIERZ PREZENTACJĘ DOT. RODO I PRAW AUTORSKICH W NAUCZANIU ONLINE

enlightened POBIERZ INSTRUKCJE ZOOM (aktualizacja: 13.01.2021)

enlightened POBIERZ INSTRUKCJE CISCO WEBEX

enlightened POBIERZ YOUTUBE STREAMING – PRZYDATNE ODNOŚNIKI

enlightened POBIERZ INTRUKCJE MENTIMETER 

enlightened POBIERZ INSTRUKCJE GOOGLE DRIVE – DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

enlightenedINSTRUKCJE OPRACOWANE PRZEZ IT UW

DLA WYKŁADOWCÓW