DLA WYKŁADOWCÓW

 

Zasady zgłaszania kursów

 

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl i założyć konto Wykładowcy. Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy kursu i przesłać propozycję programu w wersji elektronicznej. Przyjmujemy zgłoszenia na kursy stacjonarne, online oraz prowadzone w formie hybrydowej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nie wymagamy od Państwa oryginałów dokumentów, natomiast zgłoszenie kursu w formie pdf-a z Państwa zeskanowym podpisem i mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć należy przesłać na adres mailowy: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.plmagdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl lub dorota.palys@uo.uw.edu.pl. Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę, podpisane i przekazane mailowo zgodnie z wymaganiami formalnymi.

W przypadku zgłaszania kursów prowadzonych w formie zdalnej należy umieścić w tytule adnotację, że jest to kurs „online oraz zamieścić informację, z jakiej platformy zamierzają Państwo korzystać (dozwolone platformy to: ZOOM, Google Meet oraz Teams UOUW).

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia kursu mogą Państwo znaleźć w specjalnie przygotowanym przewodniku

Jak zgłosić kurs?“.