DLA WYKŁADOWCÓW

 

Zasady zgłaszania kursów

 

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl i założyć konto Wykładowcy. Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy kursu i przesłać propozycję programu w wersji elektronicznej. Wyjątkowo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, nie wymagamy od Państwa oryginałów dokumentów, natomiast zgłoszenie kursu w formie pdf-a z Państwa zeskanowym podpisem i mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć należy przesłać na adres mailowy: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl lub magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl . Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę, podpisane i przekazane mailowo zgodnie z wymaganiami formalnymi.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 18 stycznia 2021 roku (więcej informacji znajdą Państwo tutaj:https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5747/M.2021.10.Zarz.9.pdf zajęcia w trymestrze wiosenno-letnim odbywać się będą w formie zdalnej, wyjątkami będą zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym.

W przypadku zgłaszania kursów prowadzonych w formie zdalnej należy umieścić w tytule adnotację, że jest to kurs „online oraz zamieścić informację, z jakiej platformy zamierzają Państwo korzystać.

W ramach prowadzonej na fanpage'u UOUW akcji „Zainspiruj Wykładowcę” zapytaliśmy Słuchaczy o propozycje kursów online, które by ich interesowały. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą wizualizacją propozycji kursów Słuchaczy, które pojawiły się w komentarzach. Prosimy podejść do nich z dystansem, ponieważ zgłoszenie kursu z danej tematyki nie zawsze będzie się wiązać z uruchomieniem grupy, niemniej jednak dołączone sugestie mogą Państwa zainspirować przy tworzeniu programów kursów. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia kursu mogą Państwo znaleźć w specjalnie przygotowanym przewodniku

Jak zgłosić kurs?“.