DLA WYKŁADOWCÓW

 

Zasady zgłaszania kursów

 

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl i założyć konto Wykładowcy. Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy kursu i przesłać propozycję programu w wersji elektronicznej. Wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW. Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę, wydrukowane i złożone zgodnie z wymaganiami formalnymi.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia kursu mogą Państwo znaleźć w specjalnie przygotowanym przewodniku „Jak zgłosić kurs?“.