DLA WYKŁADOWCÓW

 

Kto może zostać Wykładowcą UOUW?

 

Zajęcia w ramach UOUW mogą prowadzić doktoranci, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i emerytowani pracownicy UW. W wyjątkowych sytuacjach Rada UOUW wyraża zgodę na współprowadzenie zajęć przez inne osoby niż wyżej wymienione. Wówczas konieczne jest złożenie odrębnego podania do Rady UOUW o dopuszczenie do prowadzenia zajęć, wraz z załączonym CV.
W przypadku doktorantów do zgłoszenia należy dołączyć opinię promotora oraz poświadczenie doświadczenia dydaktycznego. Dodatkowo należy dostarczyć oświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta (plik).


Zachęcamy do dołączenia do grona naszych Wykładowców!

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW stwarza Państwu możliwość realizowania autorskich programów zajęć, pracy z różnorodną grupą słuchaczy oraz rozwoju kompetencji dydaktycznych. Dzięki ewaluacji wypełnianej przez naszych Słuchaczy po skończonym kursie otrzymują Państwo informację zwrotną o prowadzonych zajęciach w formie raportu podsumowującego. Uniwersytet Otwarty proponuje także Państwu udział w szkoleniach i spotkaniach dedykowanych Wykładowcom UOUW oraz współpracę przy projektach szkoleniowych dla firm i instytucji, realizowanych przez naszą jednostkę.