DLA WYKŁADOWCÓW

 

Kto może zostać Wykładowcą UOUW?

 

Zajęcia w ramach UOUW mogą prowadzić doktoranci UW lub WUM, pracownicy UW lub WUM (zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej obejmującej prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz emerytowani pracownicy UW lub WUM. 

W przypadku doktorantów (zapraszamy studentów od drugiego roku szkół doktorskich) do zgłoszenia należy dołączyć opinię promotora oraz poświadczenie doświadczenia dydaktycznego. Dodatkowo należy dostarczyć oświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta (plik).

 

Zachęcamy do dołączenia do grona naszych Wykładowców!

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW stwarza Państwu możliwość realizowania autorskich programów zajęć, pracy z różnorodną grupą słuchaczy oraz rozwoju kompetencji dydaktycznych. Dzięki ewaluacji wypełnianej przez naszych Słuchaczy po skończonym kursie otrzymują Państwo informację zwrotną o prowadzonych zajęciach w formie raportu podsumowującego. Uniwersytet Otwarty proponuje także Państwu udział w szkoleniach i spotkaniach dedykowanych Wykładowcom UOUW oraz współpracę przy projektach szkoleniowych dla firm i instytucji, realizowanych przez naszą jednostkę.