Interactive English Methodology

Kurs wyjazdowy w ramach porgramu Erasmus+ "Jeszcze bardziej otwarci"

Miejsce i data: Londyn (Wielka Brytania), 14-20.10.2018 r.

Organizator: Hrvatska udruga pripovjedaca, PRICALICA

Uczestnicy: Beata Walesiak (Wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW)

Relacja uczestnika:

Szkolenie “Interactive English Methodology” zorganizowane przez Hrvatska udruga pripovjedača PRIČALICA odbyło się w Londynie w Wielkiej Brytanii w dniach 14-20 października 2018 r. Tematyka szkolenia była zachęcająca w kontekście pracy ze słuchaczami kursów językowych; poruszała kwestie stymulowania komunikacji w grupach, rozwijania świadomości językowej słuchaczy, a także współpracy między nauczycielami w Europie.

Program kursu obejmował głównie zagadnienia praktyczne związane z interaktywnymi metodami nauczania języka angielskiego, wykorzystaniem wybranych narzędzi Web 2.0 w kolaboracjach na zajęciach oraz sposobami stymulowania rozwoju zawodowego nauczyciela przy pomocy eTwinning i School Education Gateway. Zajęcia odbywały się częściowo w kilkuosobowej grupie, dzięki czemu nauczyciele mogli brać udział w licznych ćwiczeniach stymulujących oraz ciekawych dyskusjach i dzielić się własnymi doświadczeniami, a także sprawdzać przydatność proponowanych technik w praktyce np. stymulowania interakcji, wykorzystania nieudźwiękowionych obrazów, czy tworzenia unikatowych narracji w oparciu o język mówiony i pisany. Ciekawą część szkolenia stanowiły także krótkie wykłady uczestników dotyczące prezentacji sposobów nauczania w krajach rodzimych, takich jak Włochy, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Polska i Wielka Brytania oraz część poświęcona prezentacjom kulturowym i wycieczka kulturoznawcza wzdłuż Tamizy. Uczestnicy wzięli również udział w bardzo interesujących warsztatach dotyczących angielskiego systemu edukacji i mieli możliwość przeanalizowania efektywności sposobów testowania akwizycji języka na poszczególnych jego szczeblach.

Jako aktywny uczestnik mogłam w trakcie kursu podzielić się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem. Przeprowadziłam dwa warsztaty z wykorzystania technik improwizacji w ćwiczeniach wspomagających naukę wymowy, a także posługiwania się wybranymi narzędziami online do personalizacji nauczania wymowy w oparciu o materiały video i używania korpusów językowych na zajęciach. Wygłosiłam ponadto prezentacje dotyczące działalności Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego i jego Wykładowców oraz aspektów kulturowych związanych z naszym krajem, włączając w to informacje na temat obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i praktyczną naukę Poloneza.

Bez wątpienia, kurs "Interactive English Methodology", który zakończył się wręczeniem Cetyfikatów ukończenia, był odkrywczy i pomysłowy. Mobilność ta może przyczynić się do poszerzenia warsztatu nauczyciela, a także zaowocować współpracą z ośrodkami europejskimi w zakresie upowszechniania dydaktyki kształcenia ustawicznego.

Beata Walesiak