TEAMWORKING & TEAMBUILDING

Kurs wyjazdowy w ramach porgramu Erasmus+ "Jeszcze bardziej otwarci"

Miejsce i data: Limassol (Cypr), 11-15.03.2019 r.

Organizator: ShipCon Limassol Limited

Uczestnicy: Anna Augustyniak, pracownik Sekcji ds. Szkoleń i Promocji Uniwersytetu Otwartego UW i Piotr Choromański, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW

Relacje:

Uczestniczyłem w szkoleniu "Teamwork and team buidling" w ramach programu Erasmus+. Spotkania odbywały się w siedzibie firmy ShipCon realizującej szkolenie. Prowadzone były przez właściciela firmy posiadającego bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zarządzaniu zespołami projektowymi pracującymi zdalnie. W szkoleniu uczestniczyli wykładowcy oraz pracownicy administracji szkół i uczelni wyższych w m.in. Polsce, Szwecji, Islandii, Niemczech. Na spotkaniach panowała atmosfera sprzyjająca wymianie doświadczeń. Prowadzący oraz uczestnicy szkolenia otwarcie dzielili się swoimi opiniami i pomysłami dotyczącymi zarządzania ludźmi i zepołami, np. przekazywania pozytywnego jak i negatywnego feedbacku, odpowiedniego przydzielania osób do różnego typu zadań. Na szkoleniu nie zabrakło teorii budowania i zarządzania zespołami, np. test Myers-Briggs, role zespołowe Belbina, etapy formowania zespołu. Przedstawiana teoria służyła jednak głównie jako wstęp do dyskucji i ćwiczeń praktycznych. W ramach szkolenia uczestnicy podzieleni zostali na dwa zespoły, których zadaniem było zaplanowanie i stworzenie filmu o aktrakcjach turystyczno-kulturowych dzielnicy miasta Limassol, w której znajduje się siedziba firmy ShipCon. Celem ćwiczenia było umożliwienie uczestnikom szkolenia wykorzystanie i utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia jeszcze w trakcie pobytu w Limassol. Wyjazd oceniam jako udany a szkolenie jako godne polecenia.

Piotr Choromański

 

Goszcząca organizacja – ShipCon, przyjęła nas bardzo serdecznie i wprowadziła w swoją działalność. Kurs odbył się w gronie 9 osób, w tym uczestnicy z Łotwy, Islandii, Francji, Niemiec i Słowenii. Każdy dzień szkolenia zaczynał się od teoretycznego wprowadzenia. Trener omówił z nami różnice między grupą i zespołem, przedstawił różne modele zarządzania, rolę lidera, konflikty w zespole oraz sposoby ich rozwiązywania. Była również przestrzeń na dyskusję. Rozmawialiśmy o korzyściach i słabościach pracy zespołowej, a także opowiadaliśmy o swoim zespole i do jakiego modelu teoretycznego możemy go dopasować. 

Wypełniliśmy również Test Ról Zespołowych (Test Belbina), który wykazał role w zespole w oparciu o nasze kompetencje i charakterystykę. Bardzo mi się spodobała ta część szkolenia, ponieważ lepiej poznałam siebie jako pracownika, swoje mocne strony i słabości oraz warunki, w których pracuję mi się najlepiej. 

W oparciu o wyniki testu podzieliliśmy się na 2 grupy, w których pracowaliśmy do końca szkolenia. Zajmowaliśmy się kręceniem i montowaniem video, które miało charakter filmiku promocyjnego    i stanowiło dla nas ćwiczenie zastosowania teoretycznej wiedzy ze szkolenia w praktyce. Pracując nad tym zadaniem uczyliśmy się tworzyć dobrze zorganizowany zespół i dzielić między siebie zadania. Dużą korzyścią wyniesioną ze szkolenia jest podstawowa umiejętność obsługi programu do montażu filmu. Efekty naszej pracy zaprezentowaliśmy burmistrzowi dzielnicy Limassol – Mea Geatonia. Uczestnicy mobilności chętnie dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy oraz przypadkami z jakimi się zetknęli.   

Anna Augustyniak