EAEA: Younger Staff Training

Kurs wyjazdowy w ramach porgramu Erasmus+ "Jeszcze bardziej otwarci"

Miejsce i data: Bruksela (Belgia), 19–22.09.2017 r.

Organizator: European Association for the Education of Adults

Uczestnik: Amanda Furmanowicz, pracownik Sekcji ds. Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW

Relacja:

Szkolenie zostało zorganizowane przez EAEA (European Association for the Education of Adults). Jest to Europejski Związek Edukacji Dorosłych, prowadzący szkolenia, których celem jest pogłębienie wiedzy specjalistów w dziedzinie edukacji dorosłych o Unii Europejskiej, rozwinięcie wiedzy na temat europejskiej polityki edukacyjnej i szkoleniowej oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Szkolenie trwało cztery dni. Każdy z nich miał określony zakres tematyczny i był źródłem różnych doświadczeń. Pierwszego dnia tematem była „Polityka i rzecznictwo”. Tego dnia zostaliśmy zapoznani z EAEA, jej celami i obszarami działania, gdyż dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z tą organizacją. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami EPALE (wielojęzyczna, oparta na otwartym członkostwie społeczność dla nauczycieli, instruktorów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych oraz każdego, kto zajmuje się zawodowo edukacją dorosłych w Europie). EPALE to platforma przetłumaczona na wszystkie języki, co pozwala na dostęp do edukacji i materiałów niezależnie od pochodzenia. Wystarczy się zarejestrować, by zyskać dostęp do ogromnego źródła materiałów edukacyjnych z wielu dziedzin.

Dzięki tej mobilności miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi, jednym z nich był Paul Holdsworth (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Komisja Europejska). Wyjaśnił on kluczowe inicjatywy, jak europejski program na rzecz kształcenia dorosłych i ścieżek podnoszenia kwalifikacji. Kolejną inspirującą postacią była Gina Ebner (Sekretarz generalny EAEA), która przedstawiła planowane na najbliższe lata działania, których celem jest rozpowszechnienie edukacji dorosłych, oraz stopień, w jakim poszczególne społeczeństwa akceptują zmiany w tym obszarze. Jednocześnie omówiła zaangażowanie stowarzyszeń i dostawców edukacji dorosłych.

Drugi dzień był realizowany pod hasłem: „Komunikacja i różne rodzaje mediów”. Tego dnia zostały zrealizowane dwa warsztaty dotyczące mediów i kanałów komunikacji stosowanych w edukacji osób dorosłych. Poruszono także kwestię pisania tekstów PR’owych. Mieliśmy możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce: pracowaliśmy m.in. nad atrakcyjnością wysyłanych newsletterów.

Trzeci dzień był poświęcony „Różnorodności w edukacji dorosłych”. Wyjątkowym okazało się Silvi Terrenzio oraz Ghislaina De Bondta. Zajęcia przeznaczone były dla nauczycieli i edukatorów, ale dla pozostałych uczestników również było to ciekawe i zaskakujące doświadczenie. Założeniem było wprowadzenie innowacji do systemu nauczania osób dorosłych.

Pierwszym wykładowcą była młoda nauczycielka, prowadząca na co dzień „self-organised learning” („samoorganizowane” lekcje, nauczanie) w szkole "drugiej szansy". Ten rodzaj zajęć nakierowany jest na zaangażowanie osób uczących się, tworzenie atmosfery sprzyjającej eksploracji i pozwolenie na zadawanie pytań dotyczących różnych, nie zawsze przewidzianych przez wykładowcę tematów czy odkryć.

Kolejne warsztaty tego dnia były prowadzone przez osobę pracującą w szkole dla osób dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej. Proponowanym przez Wykładowcę rozwiązaniem jest "Big Learning Week”. Zakłada on odejście od standardowych metod nauczania i jest nakierowany na wielowymiarowe doświadczanie.

Ostatniego dnia mieliśmy możliwość udziału w zajęciach dotyczących „Wyzwań związanych z realizacją projektów europejskich”.

Kluczowym elementem powtarzającym się codziennie była wymiana doświadczeń dotyczących edukacji dorosłych w naszych krajach. Wachlarz spostrzeżeń był bogaty, ponieważ spośród 15 uczestników oprócz mnie znalazły się osoby z Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Włoch, Gruzji, Holandii, Finlandii, Irlandii, Belgii, Portugalii, Finlandii i Ukrainy, w której edukacja osób dorosłych dopiero powstaje i zaczyna się o niej głośno mówić.

Szkolenie składało się z wystąpień i warsztatów, prowadzonych przez wiele osób z różnych organizacji, które porównywały doświadczenia uczestników, a następnie dzieliły się własnymi oraz  przybliżały konkretne zagadnienia. Ogromnym plusem prowadzenia tego typu szkoleń jest poszerzanie horyzontów, poznanie sytuacji i problemów, z którymi borykają się ludzie pracujący w tej samej branży w różnych krajach, ale przede wszystkim dobrych praktyk i pomysłów. Mieliśmy możliwość wymiany poglądów i poznania osób, dla których celem jest rozpowszechnianie idei edukacji osób dorosłych oraz podnoszenie jej jakości. Było to bardzo inspirujące doświadczenie.

Amanda Furmanowicz