Communication Skills and Motivation in Adult Learning Education

Kurs wyjazdowy w ramach porgramu Erasmus+ "Jeszcze bardziej otwarci"

Miejsce i data: Gijón (Hiszpania), 19–25.02.2018 r.

Organizator: Magenta Consultoría

Uczestnicy: Eliza Rogowska-Lasocka (pracownik Sekcji ds. promocji i szkoleń, osoba odpowiedzialna za ewaluacje), Paulina Stachura (wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW)

Relacje uczestników:

Szkolenie “Communication Skills and Motivation in Adult Learning Education” zorganizowane przez Magenta Consultoria odbyło się w mieście Gijon w Hiszpanii, w dniach 19-25 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia była bardzo dobrze dobrana do potrzeb edukacyjnych w zakresie pracy z dorosłymi Słuchaczami, poruszając problematykę komunikacji, motywacji, pracy i nauki w grupach, a także e-learningu. Program obejmował zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne, wzbogacone o bardzo współczesne podejście wykorzystania narzędzi ICT w edukacji.

Celem kursu było przede wszystkim przedstawienie wykładowcom umiejętności i narzędzi do bardziej efektywnej organizacji pracy oraz lepszej komunikacji ze Słuchaczami. Dzięki pracy w małej grupie, szkolenie było bardziej efektywne. Uczestnicy byli zachęcani do udziału w dyskusjach i dzielenia się własnymi doświadczeniami.

W trakcie szkolenia zostały dosyć szeroko omówione różnorodne możliwości wykorzystania narzędzi ICT, w tym ciekawe serwisy on-line do organizacji pracy własnej, zespołowej pracy nad projektami, platformy e-learningowe, a także narzędzia do tworzenia prezentacji, materiałów promocyjnych oraz filmów (tutoriali). Wiele z nich jest bardzo przydatna do usprawnienia organizacji mojej pracy, a także dla polepszenia jakości prowadzonych przeze mnie kursów. Dzięki tym narzędziom można robić ciekawsze prezentacje, wzbogacać zajęcia o filmy i animacje, a także tworzyć platformy do wymiany materiałów i informacji ze Słuchaczami.  

Paulina Stachura

 

Od 19 do 25 lutego 2018 r. uczestniczyłam w szkoleniu Communication Skills and Motivation in Adult Learning Education, które zostało zorganizowane przez Magenta Consultoria w Gijón w Asturii, Hiszpania. 
Przydatne z perspektywy mojej pracy było przypomnienie zagadnień związanych
z potrzebami edukacyjnymi osób dorosłych, jak i problematyki zwiększania motywacji do uczenia się.
Podczas szkolenia, niezwykle szeroko omówione zostały narzędzia ICT i sposób ich wykorzystania w edukacji, zwłaszcza serwisy do organizacji pracy nad projektami, platformy e-learningowe, a także narzędzia do tworzenia prezentacji, materiałów promocyjnych oraz filmów edukacyjnych. 
Ta część mogła przyczynić się zarówno do usprawnienia pracy nauczyciela akademickiego, jak i organizatora usług edukacyjnych dla osób dorosłych.
W szkoleniu uczestniczyły dwie osoby reprezentujące Uniwersytet Warszawski, co zwiększyło efektywność szkolenia, ale ograniczyło wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych uczelni.
Samą Asturię, z portowym Gijón, czy zabytkowym Oviedo i jego uniwersytetem,
z pięknym Park Narodowym Asturii i Picos de Europa, choć przez większość pobytu była miała chłodną i deszczową pogodę, wspominam bardzo ciepło. 

Eliza Rogowska-Lasocka