Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache. Praxis-Workshops zu zentralen Themen des Deutschunterrichts

Kurs wyjazdowy w ramach porgramu Erasmus+ "Jeszcze bardziej otwarci"

Miejsce i data: Düsseldorf (Niemcy), 13–17.08.2018 r.

Organizator: Institut für Internationale Kommunikation

Uczestnik: Marcin Stachurski (wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW)

Relacja uczestnika:

Dzięki programowi Erasmus Plus miałem okazję wziąć udział w szkoleniu dla germanistów, organizowanym przez Institut für Internationale Kommunikation (IIK) w Düsseldorfie. Szkolenie to trwało 5 dni i odbywało się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych.

IIK zajmuje się przede wszystkim działalnością dydaktyczną. Instytut organizuje kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania i o różnej częstotliwości odbywania się zajęć. Drugą siedzibą IIK jest Berlin.

Zajęcia, w których uczestniczyłem miały charakter głównie warsztatowy, jeden dzień był przeznaczony na hospitacje zajęć (kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach). Program zajęć dotyczył metod pracy na lekcjach języka niemieckiego i obejmował m.in. kreatywne pisanie, zabawy słowne, wiedzę o krajach niemieckojęzycznych online, muzyka pop na zajęciach, praca z grupą oraz zastosowanie aplikacji w nauczaniu języków. 

Prowadzącymi byli pracywnicy Instytutu, którzy poprzez warsztaty pokazali nam, w jaki sposób urozmaicają zajęcia i podnoszą motywację kursantów do nauki języka, co można było zaobserwować również na hsopitowanych zajęciach.

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, strona organizacyjna bardzo pomogła mi przygotowaniu dokumentacji związanej ze szkoleniem i zaaranżowaniu całego wyjazdu. Miła atmosera panująca podczas zajeć oraz wymiana doświadczeń z nativami czy innymi germanistami w kameralnym gronie pozostawiają miłe wspomnienia o szkoleniu i Düsseldorfie.

 

Marcin Stachurski