Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodatki w Polsce - zobowiązania podatkowe

Podatki w Polsce - zobowiązania podatkowe

Dane kursu

Numer kursu: B/0377
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Ścieżka edukacyjna: Prawo podatkowe
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Maria Supera-Markowska

Opis kursu

Strony stosunków prawnopodatkowych:

 • wierzyciel podatkowy i organy podatkowe,
 • dłużnicy podatkowi.
Istota zobowiązań podatkowych i ich  powstawanie:
 • stosunek prawny zobowiązania podatkowego,
 • obowiązaek podatkowy a zobowiązanie podatkowe,
 • powstawanie zobowiązań podatkowych,
 • zabezpieczanie zobowiązań podatkowych. 
Interpretacje prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
 • interpretacje prawa podatkowego,
 • porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych.
Wygasanie zobowiązań podatkowych (5 godzin):
 • efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych,
 • nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 
Nadpłata i zwrot podatku. (5 godzin)

Następstwo prawnopodatkowe i odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.


Wykład, 30 godzin

Cel ogólny

Zdobycie lub zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu podatkowego obejmującej zasady rachunkowości, finansów, rozliczania projektów oraz analizy bilansu, tzw. ABC przedsiębiorczości tworzącego umiejętności niezbędne dla wszystkich, którzy zamierzają otworzyć własną działalność.

Cele szczegółowe

 • zdobycie wiedzy z zakresu prawa podatkowego przez podatników na ich osobiste potrzeby,
 • podwyższenie kompetencji zawodowych osób przekwalifikowujących się w celu wykonywania pracy związanej ze stosowaniem prawa podatkowego, 
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy przez osoby posiadające podstawową znajomość prawa podatkowego, zarówno na ich potrzeby osobiste, jak i zawodowe.

Korzyści dla słuchaczy

Tematyka omawiana podczas kursu pozwoli Słuchaczom na w miarę swobodne poruszanie się w świecie prawa podatkowego. Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności dotyczące rozliczeń podatkowych osób prywatnych, przedsiębiorców i innych podmiotów.

Uczestnicy kursu uzyskają podstawową wiedzę z następujących zakresów tematycznych:

 • informacje o prawach i obowiązkach podatników, płatników i inkasentów, o ich odpowiedzialności oraz o prawach i zakresie odpowiedzialności następców prawnopodatkowych i osób trzecich (Słuchacz będzie wiedział, kto i na jakich zasadach „odpowiada za podatki” oraz potrafił prawidłowo zastosować podstawowe pojęcia prawa podatkowego.),
 • informacje o rodzajach organów podatkowych i ich właściwościach (Słuchacz pozna rodzaje i właściwości organów podatkowych w Polsce),
 • informacje o powstawaniu, zabezpieczaniu i wygasaniu zobowiązań podatkowych  (Słuchacz uzyska wiedzę co do różnych sposobach powstawania zobowiązań podatkowych w Polsce i wynikających z różnic w powstawaniu tych zobowiązań konsekwencjach; będzie też wiedział, kiedy i na jakich zasadach  zobowiązani podatkowe mogą wygasnąć inaczej niż przez dokonanie ich zapłaty; dowie się też, jak funkcjonują  instytucje hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego.),
 • informacje o interpretacjach prawa podatkowego i o porozumieniach w sprawach ustalania cen transakcyjnych  (Słuchacz dowie się, jaką ochronę podatnikowi daje interpretacja prawa podatkowego lub porozumienie i jak je uzyskać.),
 • informacje o nadpłacie i zwrocie podatku (Słuchacz dowie się, co to jest nadpłata, kiedy powstaje, jakie ma prawo do jej zwrotu i czym różni się od nadpłaty zwrot podatku).