Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyDruga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki? To taki ...

Druga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki? To taki łatwy język! (poziom A2) – DE

Dane kursu

Numer kursu: J/0072
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Ścieżka edukacyjna: Języki nowożytne
Poziom językowy: A2 - sprawdź
Liczba godzin: 30
Cena kursu: 250.00 zł jedyne 8.33 zł/godzina
Cena egzaminu:
nieobowiązkowy
180.00 zł
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: mgr Teresa Röhr

W przypadku tego kursu, możliwe są już tylko zapisy na listę rezerwową.

Gdy z uczestnictwa w kursie zrezygnuje osoba, która zapisała się na niego wcześniej lub osoba z listy "podstawowej" nie wniesie na czas opłaty za kurs - pierwszy, oczekujący na liście rezerwowej słuchacz, automatycznie zajmuje jej miejsce.

Grupy kursu

Numer grupy: J/0072/18
Trymestr: 3/2014/2015
Prowadzący: mgr Teresa Röhr
Terminy: od 29 kwietnia 2015
do 24 czerwca 2015
Zajęcia: środa: od 17:45 do 20:20
Wolne miejsca: Tak
Grupa uruchomiona: Tak

Miejsce odbywania się zajęć: Al. Niepodległości 22.

Terminy zajęć: 29 kwietnia, 6, 13, 20, 27 maja, 3, 10, 17, 24 czerwca 2015 roku.

Uwaga! W trakcie zajęć przewidziane jest 5 minut przerw.

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku niemieckim na poziomie A2.

 1. Znaczenie i rola fonetyki.
 2. Rozmawiamy po niemiecku: nawiązujemy rozmowę, zwroty grzecznościowe i inne z życia codziennego.
 3. Zwroty przydatne w konwersacjach ogólnych z uwzględnieniem różnic semantycznych w języku polskim i niemieckim.
 4. Przydatna „Kinderstube” w rozmowach prywatnych i biznesowych.
 5. Poznajemy językowe zwyczaje i zwroty idiomatyczne.
 6. Gramatyka niezbędna do konwersacji:

 • czasowniki modalne: formalna odrębność czasowników modalnych, znaczenie czasowników modalnych,
 • formy podstawowe czasowników słabych i mocnych,
 • rodzajniki – „pięta Achillesowa” uczących się niemieckiego. Znaczenia gatunkowe i szczegółowe rodzajników. Idiomatyczne użycie rodzajników: ze środkami transportu, kierunkami, nazwami chorób, posiłkami, nazwami geograficznymi,
 • użycie czasów: ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeszłego Perfekt,
 • strona bierna. Różnica w zastosowaniu w języku polskim i niemieckim.

 

Ćwiczenia/Konwersatorium, 30 godzin

Cel ogólny

Przypomnienie i rozszerzenie umiejętności konwersacyjnych oraz pisania w języku niemieckim.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie świadomości językowej Słuchaczy w celu aktywizacji ich wiedzy leksykalnej i gramatycznej,
 • ćwiczenie zdolności komunikacyjnych Słuchaczy,
 • pokonywanie barier komunikacyjnych,
 • poprzez wiedzę z zakresiu fonetyki języka niemieckiego nabieranie sprawności konwersacyjnej,
 • wskazywanie na integrację gramatyki i słownictwa, tworzących system komunikacyjny danego języka,
 • analiza problemów leksykalnych i gramatycznych, z którymi borykają się uczący.

Korzyści dla słuchaczy

 • mówienie po niemiecku bez lęku i bariery językowej, ale ze świadomością własnych umiejętności i kompetencji językowych,
 • systematyzacja i uzupełnienie posiadanej wiedzy językowej, przypomnienie słownictwa i struktur gramatycznych,
 • poszerzenie zasobu słownictwa w zakresach tematycznych: rodzina, życie codzienne, podróże, polsko-niemiecki krąg kulturowy,
 • poznanie różnych rodzajów ćwiczeń fonetyczno-leksykalnych umożliwiających większą sprawność językową,
 • pogłębienie i zastosowanie wiedzy leksykalnej i gramatycznej Słuchaczy kursu i w konsekwencji bardziej świadome wybory form i struktur gramatycznych w procesie komunikowania się w języku niemieckim,
 • stymulowanie refleksji i zainteresowania Słuchaczy kursu na temat własnych możliwości praktycznego zastosowania języka niemieckiego.