Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyDruga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki? To taki ...

Druga szansa dla języka niemieckiego – Niemiecki? To taki łatwy język! (poziom A2) – DE

Dane kursu

Numer kursu: J/0072
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Ścieżka edukacyjna: Języki nowożytne
Poziom językowy: A2 - sprawdź
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: mgr Teresa Röhr

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku niemieckim na poziomie A2.

 

 1. Znaczenie i rola fonetyki.
 2. Rozmawiamy po niemiecku: nawiązujemy rozmowę, zwroty grzecznościowe i inne z życia codziennego.
 3. Zwroty przydatne w konwersacjach ogólnych z uwzględnieniem różnic semantycznych w języku polskim i niemieckim.
 4. Przydatna „Kinderstube” w rozmowach prywatnych i biznesowych.
 5. Poznajemy językowe zwyczaje i zwroty idiomatyczne.
 6. Gramatyka niezbędna do konwersacji:

 

 • czasowniki modalne: formalna odrębność czasowników modalnych, znaczenie czasowników modalnych,
 • formy podstawowe czasowników słabych i mocnych,
 • rodzajniki – „pięta Achillesowa” uczących się niemieckiego. Znaczenia gatunkowe i szczegółowe rodzajników. Idiomatyczne użycie rodzajników: ze środkami transportu, kierunkami, nazwami chorób, posiłkami, nazwami geograficznymi,
 • użycie czasów: ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeszłego Perfekt,
 • strona bierna. Różnica w zastosowaniu w języku polskim i niemieckim.

 

 

Ćwiczenia/Konwersatorium, 30 godzin

Cel ogólny

Przypomnienie i rozszerzenie umiejętności konwersacyjnych oraz pisania w języku niemieckim.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie świadomości językowej Słuchaczy w celu aktywizacji ich wiedzy leksykalnej i gramatycznej,
 • ćwiczenie zdolności komunikacyjnych Słuchaczy,
 • pokonywanie barier komunikacyjnych,
 • nabieranie sprawności konwersacyjnej poprzez wiedzę z zakresiu fonetyki języka niemieckiego,
 • wskazywanie na integrację gramatyki i słownictwa, tworzących system komunikacyjny danego języka,
 • analiza problemów leksykalnych i gramatycznych, z którymi borykają się uczący.

Korzyści dla słuchaczy

 • mówienie po niemiecku bez lęku i bariery językowej, ale ze świadomością własnych umiejętności i kompetencji językowych,
 • systematyzacja i uzupełnienie posiadanej wiedzy językowej, przypomnienie słownictwa i struktur gramatycznych,
 • poszerzenie zasobu słownictwa w zakresach tematycznych: rodzina, życie codzienne, podróże, polsko-niemiecki krąg kulturowy,
 • poznanie różnych rodzajów ćwiczeń fonetyczno-leksykalnych umożliwiających większą sprawność językową,
 • pogłębienie i zastosowanie wiedzy leksykalnej i gramatycznej Słuchaczy kursu i w konsekwencji bardziej świadome wybory form i struktur gramatycznych w procesie komunikowania się w języku niemieckim,
 • stymulowanie refleksji i zainteresowania Słuchaczy kursu na temat własnych możliwości praktycznego zastosowania języka niemieckiego.