Dyplomy i Certyfikaty UOUW

czwartek 01 czerwca 2017

Słuchacz, którzy ukończył kurs Uniwersytetu Otwartego UW, ma możliwość otrzymannia dwóch rodzajów dokumentów potwierdzających udział w zajęciach oraz zdobytą wiedzę:

Dyplom uczestnictwa może otrzymać każdy Słuchacz, który wziął udział w min. 50% zajęć. Dyplom można otrzymać w Biurze UOUW po ok. dwóch tygodniach od zakończenia kursu. Nie wymaga zdania egzaminu ani wcześniejszego zgłoszenia.

Certyfikat otrzymuje Słuchacz, który zdał egzamin po zakończeniu kursu. Certyfikat poświadcza wiedze i umiejętności zdobyte podczas kursu, potwierdzone podpisem wykładowcy oraz Rektora UW. 

Obydwa dokumenty wydrukowane zostały przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, partnera Uniwersytetu Otwartego UW.