Nie żyje prof. Włodzimierz Siwiński

sobota 13 maja 2023

Nie żyje prof. Włodzimierz Siwiński, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999

Prof. Włodzimierz Siwiński był wybitnym ekonomistą. Funkcję rektora sprawował przez dwie kadencje, podczas których rozpoczęto budowę i oddano do użytku budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W latach 1996-1999 przewodniczył KRASP.
W 1961 roku uzyskał magisterium na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę naukową u boku tak wybitnych profesorów jak: Oskar Lange, Czesław Bobrowski, Witold Kula i Edward Lipiński. Siedem lat później uzyskał na UW tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 1970 roku ukończył podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie Amsterdamskim, a w 1976 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 roku wyjechał na staż do Stanów Zjednoczonych (Kent State University), a po powrocie w latach 1979-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W 1981 roku został dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W 1984 roku ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych (Indiana University), gdzie w 1985 roku – wspólnie z Romualdem Kudlińskim – wydał „Szkice o gospodarce światowej”.
Od 1987 roku był profesorem tytularnym, od 1992 roku profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. W 1987 roku został prorektorem UW i funkcję tę sprawował aż do wyboru na rektora w 1993 roku. Rektorem był przez dwie kadencje, podczas których rozpoczęto budowę i oddano do użytku budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej.
W latach 1996-1999 przewodniczył Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Źródło: https://www.uw.edu.pl/nie-zyje-prof-wlodzimierz-siwinski-rektor-uniwersytetu-warszawskiego-w-latach-1993-1999/